nieuws

Werken tot 67 jaar en minder sparen voor pensioen

bouwbreed Premium

Doorwerken tot de leeftijd van 67, minder sparen voor pensioenen en maximaal 6 maanden loondoorbetaling bij ontslag. Dat zijn de drie belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Arbeidsparticipatie onder leiding van Peter Bakker.

De commissie, die werd ingesteld toen in het afgelopen najaar een
kabinetscrisis dreigde na onenigheid over de versoepeling van het ontslagrecht,
ziet “dat Nederland voor het eerst in haar geschiedenis een krimpende
beroepsbevolking zal hebben, die leidt tot een structureel andere situatie
waarin er meer werk dan mensen is.” Bakker roept de regering daarom op snel een
aantal maatregelen te nemen om het arbeidstekort – dat in 2040 opgelopen is tot
700.000 mensen – te beperken. Bakker: “De Commissie adviseert zo snel mogelijk
alles op alles te zetten om meer mensen aan het werk te krijgen en
toekomstgericht te investeren in duurzame inzetbaarheid. Er is voor iedereen
werk en we moeten zorgen dat iedereen meedoet.”

Ontmanteling van werknemersrechten

Hij adviseert om de AOW-leeftijd vanaf 2016 ieder jaar met een maand te
verhogen waardoor deze in 2040 op iemands 67ste ingaat. Daardoor kunnen
werknemers ook langer sparen voor hun pensioen en hoeven ze per maand dus minder
premie te betalen. Werkgevers hoeven bij ontslag nog maar een half jaar loon
door te betalen. Ze moeten dan wel actief meehelpen bij het vinden van een
nieuwe baan. De reacties op het advies zijn gevarieerd. Regeringspartijen PvdA,
CDA willen er snel mee aan de slag en loven de commissie “voor het getoonde
lef”. Ook D66 is tevreden met het advies, net als de werkgevers.
Ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland vinden dat “het
rapport Bakker een uitdagend perspectief biedt voor de toekomst van Nederland.”
De reacties van GroenLinks, de SP en vakbonden als De Unie, MHP en CNV zijn
ronduit negatief. Ze zijn van mening dat het advies van Bakker neerkomt op
“ontmanteling van werknemersrechten.”

Reageer op dit artikel