nieuws

Waterlabel

bouwbreed Premium

Herinnert u hem nog van de radio? Het veer Kruiningen-Perkpolder. Bij mist uit de vaart. Pure nostalgie. Want de verbinding werd opgeheven na de opening van de Westerscheldetunnel. In Zeeuwsch-Vlaanderen zaten ze er maar mee. De Perkpolder was al niet het centrum van de wereld maar na het verdwijnen van de veerdienst viel de streek in so-ciaal-economisch opzicht hele-maal in een zwart gat.

Herinnert u hem nog van de radio? Het veer Kruiningen-Perkpolder. Bij mist uit de vaart. Pure nostalgie. Want de verbinding werd opgeheven na de opening van de Westerscheldetunnel. In Zeeuwsch-Vlaanderen zaten ze er maar mee. De Perkpolder was al niet het centrum van de wereld maar na het verdwijnen van de veerdienst viel de streek in so-ciaal-economisch opzicht hele-maal in een zwart gat.
Daar komt verandering in. De 500 hec-tare grote streek gaat op de schop. Er komt een getijdengebied, een jachthaven, een golfbaan en honderden woningen in ‘Normandische’ stijl. Een dorp pal tegen en achter de verderop over honderden meters door te steken zeedijk c.q. rivierdijk. De projectontwikkelaar vertelde er enthousiast over tijdens een minicongres in Rotterdam. De huizen worden gebouwd op minstens vier meter verhoogd terrein. In verband met het klimaat en de zeespiegel en zo.
De eigenaren dienen volgens de ontwikkelaar wel een ‘risicoverklaring’ te tekenen. Dat ze bij overstroming achteraf niet kla-gen. Begrijpelijk gezien de lig- ging van het gebied. Je ziet dat wel meer bij woningbouw langs de rivieren. Zo’n risicoverklaring is in feite een vorm van onroerend goed gerelateerde waterinformatie. Gek dat zulke voorlichting elders niet standaard beschikbaar is. Het grootste deel van de bestaande en toekomstige woningvoorraad heeft immers op een of andere manier te ma-ken met de ‘gevaren’ van (grond) water. Honderdduizenden huizen hebben last van (té) natte kelders en kruipruimten. Of nog erger: met paalrot. En hoeveel woningen bevinden zich niet in meters diepe polders?
De vraag is wel hoe waterinformatie betreffende woningen beschikbaar gesteld kan worden. Peter van Rooy, voorzitter van de Waterbond, lichtte tijdens voornoemde bijeenkomst een tip van de sluier op. Zijn adviesbureau had wat onderzoek gedaan in opdracht van Verkeer en Waterstaat. Wat bleek? Sommige informatie is al beschikbaar of kan met een beetje goede wil adequater aan de man worden gebracht. Via internet valt bijvoorbeeld al het NAP-peil van woningen te achterhalen. Meer waterdata zouden via gemeentelijke of makelaarsites geleverd kunnen worden.
Opname van een informatieve ‘waterparagraaf’ in koopcontracten bleek een stap te ver. Overheden noch projectontwikkelaars zitten te wachten op een zo’n ‘waterlabel’ die zich laat vergelijken met een milieuparagraaf of energielabel. De makelaars stelden zich volgens het onderzoekje constructiever op. Een waterlabel in contracten wezen ook zij af maar voorstelbaar achtten zij wel om de ‘waterstaatkundige situatie’ rond woningen voortaan standaard te beschrijven in hun beoordelingsformulieren. Een prima voorstel. Uit de woningbranche zelf nota bene. Wachten op de politiek en/of de overheid is in dit geval voor de verandering niet nodig. Want eer uit die hoek initiatieven over eerlijke waterinformatie ten behoeve van woningbezitters zijn te verwachten is dat Normandische dorp in Perkpolder al lang klaar.

Reageer op dit artikel