nieuws

Timmerfabrikanten willen zelf kant-en-klaar kozijn zetten

bouwbreed Premium

Timmerfabrikanten die zelf hun gevelelementen afgelakt en beglaasd in een bouwwerk plaatsen, lopen minder risico dat ze later worden aangesproken op mankementen.

Om deze reden gaat de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten onder andere architecten en corporaties met nadruk wijzen op de voordelen van kant-en-klare gevelelementen.
“Vroeger leverden de timmerfabrikanten alleen halffabrikaten en dat was niet altijd een genoegen”, stelt NBvT-directeur Jan Douma in Utrecht tijdens een voorbeschouwing op de komende vakbeurs Hout 2008.
“Want als bijvoorbeeld de aannemer een kozijn verkeerd plaatste of de schilder een fout maakte met de beglazing werd de timmerfabrikant aangesproken op de gevolgen daarvan.” Dat gebeurt nu nog wel, maar minder sinds de timmerfabrikanten hun kozijnen meer als kant-en-klaar product leveren en het desgewenst ook plaatsen.
Tot nog toe wil vooral de systeembouwer dat de timmerfabrikant zelf zijn kozijnen plaatst. Ook andere aannemers beginnen het gemak te zien van voorgeschilderde en al dan niet beglaasde gevelelementen.

Marketing

Te weinig naar de mening van de NBvT; meer marketing moet meer bouwers over de streep halen. “Veel timmerfabrikanten vinden die promotie nog moeilijk”, weet Douma. Daar komt bij dat de prijs van hun producten stijgt naarmate ze completer worden. “Dat verschil uitleggen aan bijvoorbeeld de aannemer is niet altijd eenvoudig.” De timmerfabrikanten willen in hun marketing meer aandacht inruimen voor architecten en corporaties; twee partijen die met hun voorschrijvingen de afzet van kant-en-klare gevelelementen flink kunnen bevorderen.
Met het leveren van eindproducten verandert ook het werk in de timmerfabriek. Douma: “De nadruk verschuift van de uitvoering naar de voorbereiding.” Daarmee moeten de timmerfabrikanten ook ander personeel zien aan te trekken. Mensen met een opleiding tussen het middelbare en het hogere beroepsonderwijs. “En logistieke specialisten, want een goede logistiek bepaalt mede of een kant-en-klaar gevelelement tijdig op de bouwplaats komt.”
De toenemende nadruk op de voorbereiding biedt de timmerfabrikanten de kans om bijvoorbeeld tekortkomingen uit eerdere ontwerpen weg te werken. “Zoals de geventileerde glaslatten waarvan de openingen niet zelden verstopt raken met insecten en stof en dus niet meer ventileren,” zegt Douma.
Het is overigens niet uitsluitend de timmerfabrikant die het gevelelement kan verbeteren. De NBvT wil dan ook dat meer partijen bijdragen aan een beter gevelelement. Douma heeft onder meer de afwerkers van de Fosag op het oog. De eerste contacten met deze organisatie noemt hij ‘veelbelovend’.

Reageer op dit artikel