nieuws

Tekort aan ambtenaren stagneert woningbouw

bouwbreed Premium

In het ‘Antwoord aan de samenleving’ heeft de corporatiesector zichzelf het ambitieuze doel gesteld tot 2012 160.000 nieuwe woningen te bouwen. Dat doel dreigt echter niet gehaald te worden doordat plannen onnodig lang blijven liggen omdat er domweg geen ambtenaren zijn.

In het ‘Antwoord aan de samenleving’ heeft de corporatiesector zichzelf het ambitieuze doel gesteld tot 2012 160.000 nieuwe woningen te bouwen. Dat doel dreigt echter niet gehaald te worden doordat plannen onnodig lang blijven liggen omdat er domweg geen ambtenaren zijn.
Het gebrek aan personele capaciteit, ook kwalitatief laat Aedes weten, wordt door heel veel corporaties gezien als ernstig obstakel in het realiseren van de bouwplannen. Dat bleek al uit eerdere onderzoeken onder corporatiedirecteuren. Het probleem wordt nu alleen maar nijpender.
Op korte termijn ziet Aedes een oplossing door het instellen van regionale expertpools. In die pools wordt de benodigde specifieke deskundigheid samengebundeld. Deze door de provincie of samenwerkende gemeenten in te stellen diensten, beschikken dan over deskundige medewerkers die kunnen worden ingezet in gemeenten waar een kwantitatief of kwalitatief tekort is.
Deze diensten kunnen de voortgang van de diverse stedelijke projecten bewaken en versnellen en flexibel schuiven met personele invulling. Vooral middelgrote en kleine gemeenten kampen met het probleem van onvoldoende gekwalificeerd personeel. Maar ook in grote gemeenten is sprake van een tekort. Bijvoorbeeld in Amsterdam is het tekort zo nijpend dat jongeren die bouwinspecteur willen worden, al bij de start van hun studie een baangarantie krijgen.
Ontwikkelaars en ontwikkelende bouwers herkennen het probleem. Zij hebben zo’n twee jaar geleden al aan de bel getrokken, maar dat heeft niet tot resultaat geleid. Het probleem wordt nog eens extra vergroot door de plannen om meer binnenstedelijk te bouwen. Dat is ook planologisch ingewikkelder dan bouwen in de wei.

Reageer op dit artikel