nieuws

Stijgende r ente jaagt bouwers op kosten

bouwbreed

Hoge rentes hebben indirect een negatief effect op de bouwsector. Op het eerste gezicht lijken aannemers juist te profiteren van de stijgende koersen.

Veel bouwbedrijven bezitten meer tegoeden waarover zij rente trekken dan dat over schulden rente wordt betaald, constateert Maurice van Sante van het ING Economisch Bureau. Reden is het stelsel van vroegtijdige aanbetalingen bij lopende projecten. Bovendien hebben bouwers – vergeleken met andere industrie – relatief weinig productiemiddelen in bezit. De bouw immers vindt plaats buiten de deur, waardoor de bedrijfspanden klein kunnen blijven.
Het voordeel dat bouwers plukken van stijgende rentes wordt teniet gedaan door het ontstaan van dalende koopkracht bij de afnemers. Toenemende lange rentes leiden tot een afzwakkende vraag naar nieuwe gebouwen. “Een groot deel van de investeringen in onroerend goed wordt immers met rentedragend lang vreemd vermogen gefinancierd”, stelt Van Sante.

Negatief effect

ING becijfert dat stijging van de reële rente met een procentpunt een negatief effect heeft op de huizenprijs van 3 tot 5 procent. “Door een relatief lagere huizenprijs komen marges van projectontwikkelaars onder druk te staan”, zegt Van Sante. “Nieuwe bouwplannen kunnen dan in de ijskast komen doordat ze niet meer rendabel zijn. Een hogere rente heeft zo indirect een negatief effect op de bouwnijverheid”.
Per saldo zijn de vennootschappen in Nederland afgelopen jaren steeds minder rente gaan betalen. In 2001 waren de bedrijven 1 procent kwijt, in 2006 nog slechts 0,6 procent. Bij de bouwers daalden de rentekosten in de jaren 1999 – 2001 van 0,4 naar 0,1 procent. Sindsdien is rente als kostenpost langzaam gestegen tot 0,4 procent in 2006.
Van Sante stelt vast dat de bouw door diverse ontwikkelingen rentegevoeliger wordt. Zo rukken in de utiliteitsbouw de sleutelklare projecten op, die pas na oplevering volledig betaald worden. Een andere trend vormen de toenemende grondposities waarover de ontwikkelingspoten van de bouwers zich ontfermen.
De dure grond, die doorgaans grotendeels met vreemd geld gefinancierd is, drijft de rentelasten op. ING adviseert de bouwers een actief beleid te voeren om de risico’s van renteschommelingen af te dekken. Het rentederivaten kunnen de financiering en rentekosten worden losgekoppeld.

Reageer op dit artikel