nieuws

‘Risicoregeling altijd toepassen’

bouwbreed

Bouwend Nederland wil dat de risicoregelingen in b0x26u- en gww-sector onverkort worden toegepast. Bij Rijkswaterstaat is dit pleidooi al neergelegd.

Bouwend Nederland bepleit structurele oplossing voor probleem prijsstijgingen

De stijging van materiaalprijzen en loonkosten is zo groot geweest, dat bouwbedrijven in de problemen komen. Niet alleen verdampen de rendementen, ook is het lastig om een werk te calculeren, omdat geen goede inschatting kan worden gemaakt over de kostenontwikkeling. Dit geldt helemaal voor grote projecten met een lange doorlooptijd.
Bouwend Nederland vindt in zijn algemeenheid dat kostenstijgingen behoren tot het ondernemersrisico. Nu is de situatie echter anders, omdat de stijgingen fors zijn en ze bovendien structureel lijken te zijn. Daar past dan ook een structurele oplossing bij.
Nu bestaan er regelingen zowel in de b0x26u- als in de gww-sector. Die worden echter niet structureel toegepast. Als ze al worden toegepast, dan gebeurt dat ook nog eens op verschillende manieren met toepassing van verschillende indexen, zoals de CROW-indexering, de IBOI die is gebaseerd op prijsmutatie van de bruto overheidsinvesteringen en CBS-indexen.
Bouwend Nederland vindt dan ook dat de uniforme risicoregelingen standaard van toepassing moeten worden verklaard op alle werken. Daardoor worden wijzigingen van loonkosten, brandstofkosten en materiaalprijzen tijdens de uitvoering van een opdracht verrekend. Dat voorkomt dat niet te voorspellen prijsveranderingen onderdeel gaan uitmaken van de concurrentie tussen bouwbedrijven.

Dicteren

De brancheorganisatie waarschuwt dat zolang geen of slechts een beperkte verrekening kan plaatsvinden, de markt de aanbiedingsprijzen gaat dicteren. In tijden van een groot werkaanbod zullen bedrijven minder snel inschrijven op risicovolle projecten. Als ze wel inschrijven zullen ze hoge prijzen neerleggen voor het risico van loon- en prijsstijgingen.
Is er sprake van weinig werk dan zullen bedrijven risico’s gaan nemen bij hun inschatting over prijsstijgingen. Mochten die toch veel hoger uitvallen, dan zal een bedrijf er alles aan doen om de prijsstijgingen op een of andere manier toch terug te verdienen. Ruzies over meer- en minderwerk of een slechtere kwaliteit zullen het gevolg zijn.

Reageer op dit artikel