nieuws

Rijkssteun nodig voor opknappen terreinen

bouwbreed

Wil de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen van de grond komen, dan is een bijdrage van het Rijk nodig. Dat is de stellige overtuiging van de Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen (THB).

“Over de duim genomen is herstructurering voor 30 procent onrendabel”, vertelt voorzitter van de taskforce, AM-topman Peter Noordanus. Met zijn club heeft hij in april een eerste tussenrapportage het licht doen zien die politieke wenkbrauwen heeft doen fronsen juist vanwege het fenomeen dat er overheidsbudget nodig zou zijn.
“Dat budget is schaars”, erkent Noordanus. Maar wil herstructurering wat worden, en gedacht wordt aan zo’n 1000 tot 1500 hectare per jaar, dan zal op een of andere manier de overheid moeten bijdragen. Of dat dan subsidiebedragen moeten zijn of beter in de fiscale sfeer kan liggen, laat hij nog even in het midden.
Het is overigens niet de enige geldbron die hij wil aanboren. “De dekking zal moeten komen uit hogere grondprijzen, verevening op regionaal niveau tussen herstructureringsgebieden en nieuwe terreinen en dan als derde de Rijksbijdrage. Bovendien zien we wel iets in de introductie van een herstructureringsfonds analoog aan het groenfonds en het restauratiefonds”, zegt Noordanus.
Regionale verevening van de kosten heeft volgens hem nog wel de nodige voeten in de aarde. De grondexploitatiewet kan hierbij helpen al zal die wel “een beetje gehermoduleerd” moeten worden.
Hij is groot voorstander van het voortvarend aanpakken van herstructurering. Het biedt kansen voor zuiniger ruimtegebruik, en door de aanpak te zien als een gebiedsontwikkelingsopgave is integrale ontwikkeling mogelijk waardoor de ruimtelijke kwaliteit bij de uitvoering beter geborgd kan worden.

Preventief onderhoud

Uit Engeland heeft de taskforce het idee opgepikt om in te zetten op preventief onderhoud. Dit om te voorkomen dat oudere terreinen steeds verder afglijden. “We hebben in Slough gezien dat het goed werkt. Gezamenlijk pakken bedrijven daar de zaken aan. Daardoor ontstaat een gezamenlijke sense of urgency waardoor je met die aanpak wat kunt. De vraag is hoe we dat steviger kunnen maken met wetgeving”, aldus de AM-topman.
In dat geval is hij er tevens voorstander van om gemeenten te verplichten eveneens geld te steken in de aanpak van de terreinen. Die moeten ook nog eens beter samenwerken bij de ontwikkeling van nieuwe terreinen in de visie van de taskforce. Zelfs dwang moet daarbij niet uitgesloten worden. En als gemeenten blijven weigeren samen te werken, dan moet de provincie het maar doen, vindt Noordanus.

Reageer op dit artikel