nieuws

Projecten van waterbouwers steeds ‘softer’

bouwbreed Premium

Nederlandse watermanagers en ingenieurs kiezen steeds vaker voor een op de natuur gerichte oplossing bij de bescherming tegen het water. Zoveel is op te maken uit het boek ‘Bouwen met de natuur’ van Ronald Waterman dat gisteren werd aangeboden aan Hans van der Vlist, secretaris-generaal van het ministerie van VROM.

De Nederlandse waterbouwkundige traditie van terpen, dammen, dijken en drooglegging wordt meer en meer gecombineerd met ‘zachte’ vormen van bescherming en landwinning, in harmonie met de natuur en de zee. Dat bleek tijdens de officiële opening van het Internationale Jaar van de Planeet Aarde.
“Met ontwikkelingen zoals de Van Dixhoorn Driehoek, de Slufterdam, de Tweede Maasvlakte en binnenkort de ‘Zandmotor’ voor de kust van ‘s-Gravenzande is ‘bouwen met de natuur’ inmiddels mainstream geworden in het denken over leven in een delta. En Nederlanders zouden geen Nederlanders zijn als ze tegelijkertijd ook al niet bezig zijn hiervan een exportproduct te maken”, betoogde Waterman, die het boek liet uitgeven door kennisinstituut Deltares. Volgens hem beschikt Nederland over hoogwaardige kennis op het gebied van buitendijks bouwen. Die kennis heeft hij gebundeld in het boek ‘Bouwen met de Natuur’.
Waterman stond zelf aan de wieg van de Nederlandse aanpak en heeft die verder ontwikkeld en altijd gepropageerd. De aanpak wordt tegenwoordig in brede kring geaccepteerd als uitgangspunt voor een duurzame ontwikkeling op alle terreinen van ruimtelijke ordening, infrastructuur, waterhuishouding, bouwen, landschapsontwikkeling, ecologie en biodiversiteit.

Reageer op dit artikel