nieuws

Proef met stroomdraden in tunnel voor afvangen fijnstof

bouwbreed

Hoogstwaarschijnlijk komt er nog dit jaar een proef waarbij er stroomdraden in een tunnel worden gespannen die door middel van een elektrostatisch veld fijnstof uit de lucht kunnen afvangen. Naar het idee van BAM en de TU Delft wordt op dit moment een haalbaarheidsstudie gedaan door het ministerie van VROM en Verkeer en Waterstaat.

Beide ministeries hebben het idee van BAM en de TU Delft opgenomen in het
Innovatieprogramma Luchtkwaliteit. Minister Cramer (milieu) meldt dat wanneer de
proef in de tunnel slaagt, de methode grote kans maakt als oplossing voor de
fijnstofproblematiek in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
(NSL) te worden opgenomen. Het idee komt er in het kort op neer dat boven de weg
dunne draden worden gespannen en naast de weg metalen geaarde schermen van gaas
geplaatst worden. Op de draden wordt een hoge spanning met een lage
stroomsterkte gezet waardoor er een elektrostatisch dak boven de weg ontstaat en
de fijnstofdeeltjes positief geladen worden. Het stof zal in theorie aan het
gaas langs de weg gaan kleven. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) denkt dat het idee veel kans van slagen heeft en daarom wordt nu gezocht
naar een geschikte tunnel voor de proefopstelling. Begin 2009 moeten de eerste
resultaten van de proef binnen zijn. Daarna wordt bekeken of het systeem ook op
andere plaatsen geïnstalleerd kan worden. BAM en de TU Delft zijn ook in gesprek
met de gemeenten Amstelveen en Delft voor proeven langs gewone wegen.

Reageer op dit artikel