nieuws

Plannen voor schonere lucht gepresenteerd

bouwbreed Premium

Nederland haalt in 2011 de Europese normen voor fijnstof en in 2015 de norm voor stikstofoxiden. Dat is de inzet van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) dat het kabinet vrijdag goedkeurde.

Het meer dan 300 pagina’s tellende document bevat voor alle Nederlandse
gemeenten plannen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De plannen varieren van
milieuzones voor vrachtwagens en bestelauto’s tot groene golven waardoor het
verkeer beter doorstroomt. Ook beloven veel gemeenten hun wagenpark schoner te
maken door middel van roetfilters en zijn er plannen om verkeersknooppunten aan
te passen waardoor auto’s minder vaak stil staan. Het Rijk steekt in totaal
bijna 2 miljard euro in het programma, al moet daarbij vermeld worden dat een
flink deel van dat geld al is uitgegeven of al een bestemming heeft. Ook de
belastingmaatregelen die al in januari werden ingevoerd en die de aanschaf van
schonere auto’s moeten bevorderen vallen onder het NSL. Kern van het plan is dat
lokaal gekeken wordt wat er gedaan moet worden om de lucht schoner te maken. Het
NSL wordt komende week naar Brussel gestuurd. Het kabinet hoopt dat de Europese
Unie het plan goedkeurt en Nederland daarmee toestaat dat het iets later dan
bedoeld de Europese normen haalt. De termijn waarbinnen de EU moet reageren op
het Nederlandse plan is negen maanden. Pas dan is bekend of de bouwprojecten die
nu in de ijskast staan omdat verschillende rechtbanken ze terugverwezen naar de
tekentafel omdat ze de luchtkwaliteit niet verbeterden daadwerkelijk doorgang
kunnen vinden. Cramer heeft er alle vertrouwen in dat de EU de plannen
goedkeurt. “Alle projecten die nu stil liggen zijn opgenomen in het NSL. Ze
dragen dus bij aan gezondere lucht. Ik ben optimistisch. Want we tonen met dit
NSL aan dat we de Europese normen gaan halen.” Bouwend Nederland laat weten blij
te zijn met het plan. “Dit is een goede stap vooruit. We zijn hoopvol dat we nu
eindelijk werk kunnen gaan maken van wat stil ligt.”

Reageer op dit artikel