nieuws

Oranjekoorts in de bouw?

bouwbreed Premium

Als het Nederlands elftal meedoet aan een groot eindtoernooi, waait de Oranjekoorts door het land. Ook tijdens het EK 2008 liep de koorts weer hoog op.

Als het Nederlands elftal meedoet aan een groot eindtoernooi, waait de Oranjekoorts door het land. Ook tijdens het EK 2008 liep de koorts weer hoog op.
De economische effecten van een EK of WK zijn, als we de berichten mogen geloven, aanzienlijk. Mensen gaan er meer door consumeren. Dat zien we in de omzet van supermarkten, die een ware oorlog voeren met allerlei spaaracties en Oranje-gadgets. En ook nieuwe tv’s gaan in de aanloop van een eindtoernooi als warme broodjes over de toonbank.
Maar is er ook een keerzijde? Wie drie weken lang voor zijn gloednieuwe tv meer bier drinkt dan normaal, tot in de kleine uurtjes de nabesprekingen van de voetbalgeleerden volgt, zich in het feestgedruis stort na een overwinning of zijn verdriet vanwege de ontijdige uitschakeling wegspoelt met nog maar een laatste biertje, die zal wellicht vaker dan normaal opstaan met zo’n kater, dat ziekmelden nog de enige uitweg lijkt. Ver gezocht, denkt u? Misschien, maar de arbodienst voor de horeca (Horecarbo) kondigde begin deze maand extra strenge controles aan, juist vanwege het EK. Speciaal voor de Cobouw-lezer nam het EIB eens ’n kijkje in de ziekteverzuimcijfers van de bouw. Op zoek naar aanwijzingen voor Oranjekoorts.
We vergeleken de ziekmeldingen in de bouwsector van de maand juni in de afgelopen elf jaren. Oranje was van de partij in 1998, 2000, 2004 en 2006. Deze noemen we de potentiële ‘Oranjekoortsjaren’. In de oneven jaren was er geen eindtoernooi en in 2002 ontbrak Oranje om voetbaltechnische redenen. Deze noemen we de ‘koortsvrije’ jaren. Wat blijkt? In alle zeven koortsvrije jaren bedroeg het aantal ziekmeldingen in de junimaand 61 op 1000 werknemers. In de vier Oranjekoortsjaren zien we twee jaren (1998 en 2004) met een verhoogd aantal ziekmeldingen van 70 op 1000 werknemers en één jaar (2006) met een verlaagd aantal van 54 op de 1000. Deze afwijkingen zijn, zoals dat wordt genoemd, statistisch significant. In 2000 registreerden we de normale score van 61 op de 1000.
We zien dus opmerkelijke uitschieters in drie van de vier jaren dat Oranje aan een EK of WK deelnam. Ik heb voor u uitgerekend hoe groot de kans is dat deze drie uitschieters precies samenvallen met Oranjekoortsjaren. Die kans blijkt niet groot: 2,4 procent. Maar we zien ook dat de uitschieters zowel naar boven als naar beneden zijn. Het is moeilijk vol te houden dat de Oranjekoorts soms tot méér en soms tot minder ziekteverzuim leidt.
Nee, als u het mij vraagt verdienen de extra strenge controles van Horecarbo geen navolging in de bouwsector. En de verhoging in 1998 en 2004? Dat zal dan wel een griepvirus zijn geweest.

Reageer op dit artikel