nieuws

Omstreden hamei op Nieuwe Witterbrug geplaatst

bouwbreed Premium

Met het plaatsen van de omstreden hamei op de Nieuwe Witterbrug hebben de werkzaamheden aan de brug deze week het hoogste punt bereikt.

De hamei heeft een hoogte van 23 meter en een gewicht van 60 ton. Met behulp van twee hydraulische kranen is het gevaarte op 40 ankers geplaatst en gesteld. De hamei is straks verantwoordelijk voor het heffen van de beweegbaar geworden Nieuwe Witterbrug.
Onlangs moest het werk worden stilgelegd, omdat door omwonenden hiertoe een voorlopige voorziening was aangevraagd. Het bezwaar richtte zich met name tegen de hoogte de hamei.
De bouw van de Nieuwe Witterbrug over De Vaart maakt onderdeel uit van het project Blauwe As, waarin een aantal vaarten weer geschikt wordt gemaakt voor recreatievaart. Diverse vaste bruggen dienen in dit project weer beweegbaar te worden gemaakt.

Hefbrug

In de plannen voor de Nieuwe Witterbrug is sprake van een hefbrug met een hamei van 23 meter hoog. In het bestemmingsplan is echter een bouwhoogte tot 20 meter toegestaan. ‘De gemeente had in dit plan ook voor een gewone hefbrug kunnen kiezen, maar die zou juist als een enorm massief geheel in de Vaart komen te liggen. Gelet op het ranke uiterlijk van de Vaart is daarom gekozen voor een rank uiterlijk van de brug met een hamei voor het heffen van de brug’, licht gemeentewoordvoerder Maarten Ton toe. ‘Eén van de omwonenden ervaart deze vormgeving echter als een aantasting van het woongenot.
Voor de bouw van de hamei heeft de gemeente in de voorbereidingsfase een vrijstellingsprocedure gevoerd. Daartegen zijn destijds geen bezwaren ingediend. Vervolgens heeft het plan volgens de gebruikelijke procedures ter inzage gelegen. Daarnaast heeft de gemeente de omwonenden uitvoerig voorgelicht. Echter, twee dagen voor het verstrijken van de termijn voor de bouwvergunning werd alsnog een bezwaar ingediend tegen met name de hoogte van de hamei’, verklaart Ton.
De rechter heeft de voorlopige voorziening niet toegewezen. Hoewel, volgens de rechter, de ruimtelijke onderbouwing van het moderne ontwerp in de historische omgeving in het dossier van de gemeente ontbrak, gaf de rechter de gemeente het voordeel van de twijfel omdat het plan destijds wel was getoetst door zowel de welstandscommissie als monumentenzorg. Dit was voor de rechter voldoende de bezwaren af te wijzen.

Uitvoering

De gemeente Assen was in een eerder stadium al begonnen met de werkzaamheden aan de brug zelf en de aansluiting van de weg op de brug. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een combinatie van Aannemersbedrijf J.J. de Vries uit Sneek en BSB Staalbouw uit Suameer.

Reageer op dit artikel