nieuws

Nog veel angst bij MKB Infra voor nieuwe aanbestedingsregels

bouwbreed

De vereniging van infrabedrijven MKB Infra maakt zich ernstig zorgen dat de nieuwe aanbestedingsregels ongunstig uitpakken voor het midden- en kleinbedrijf. In een overleg met drie Kamerleden maakte zij haar zorgen kenbaar.

Met zijn twintigen waren de aannemers donderdag naar de Tweede Kamer gekomen. Want het moet de Tweede Kamerleden duidelijk gemaakt worden dat de amvb overheidsaanbestedingen die door het Ministerie van Economische Zaken wordt voorbereid negatief kan uitpakken voor de middelgrote en kleinere aannemers in de gww-sector. Ze vonden een luisterend oor bij Antoinette Vietsch (CDA), Charlie Aptroot (VVD) en Mei Li Vos (PvdA).
MKB Infra heeft geen problemen met de Raamwet zoals die volgende week door de Eerste Kamer wordt behandeld. Voorzitter Theo van der Kuil: “Die moet zo snel mogelijk worden aangenomen. Dat geeft duidelijkheid.” Maar de aannemers maken zich wel zorgen over de regels die straks onder de wet hangen. Vooral de eisen die overheidsdiensten aan inschrijvers mogen stellen baren zorgen. “De selectiecriteria over capaciteit en referentieprojecten zijn in ons nadeel. Zo zou de omzet van een inschrijvend bedrijf nooit meer dan 150 procent van de aanneemsom mogen zijn, zou het aantal referentieprojecten beperkt moeten worden tot één en zou de continuïteitsverklaring alleen afgegeven moeten worden door bedrijven die jaarrekeningplichtig zijn”, legt Van der Kuil uit.
Ook het clusteren van kleine projecten tot één groot project zien de kleinere aannemers niet zitten. “Dat leidt juist tot minder concurrentie en hogere prijzen. Dat zie je bij het Rijksmuseum”, zegt één van de aanwezigen. “Want de kleintjes komen niet meer aan de bak. En de aanbestedingswet is nu juist bedoeld om kartelvorming te voorkomen en concurrentie aan te moedigen”, voegt Van der Kuil toe.
Veel kritiek is er ook op het feit dat opdrachtgevers de uitslag van een aanbesteding tegenwoordig geheimhouden. “Daardoor weten we nooit waar we aan toe zijn. En moeten we wel op heel veel aanbestedingen tegelijk ingaan.”

Reageer op dit artikel