nieuws

Nog geen paal de grond in voor plangebied Delft-Zuid

bouwbreed

De gemeente Delft onderzoekt in overleg met Koninklijke BAM of de plannen voor de Spoorzone Delft-Zuid anders moeten worden ingevuld dan in 2004 is overeengekomen.

Een wijziging die wordt overwogen, is het vervangen van een van de drie geplande kantoorcomplexen die BAM bij NS-station Delft-Zuid zou bouwen door een woonvoorziening met ruim tweehonderd eenheden voor starters en studenten.
Dat nog geen paal is geslagen voor de kantorencomplexen Discovery, Oriënt Express en Intercity komt volgens de gemeente doordat de deelnemende partijen er niet in slagen voldoende huurders te vinden voor de de ruim 33.000 vierkante meter kantoorruimte. BAM houdt overigens alle vertrouwen in de onderneming, zegt een woordvoerder van het bouwbedrijf. “Wij zijn inderdaad nog op zoek naar huurders, maar wat ons betreft zijn er geen tekenen dat dit project niet doorgaat.”
Delft laat weten dat door het uitblijven van tastbare resultaten in de Spoorzone, nu gestreefd wordt naar een betere afstemming met het project Schie-oevers. Dit laatste plan beoogt nieuwe bedrijvigheid te creëren op verpauperde fabrieksterreinen in Delft-Zuid tussen de Schie en de spoorlijn. Spoorzone en Schie-oevers grenzen aan elkaar en dat maakt een uitruil van functies goed mogelijk, zegt Jan Geert van der Post van het Projectteam Stadsontwikkeling in Delft.
Het omzetten van een kantoor- naar een woonfunctie is slechts één van de mogelijkheden. Gedacht wordt ook aan de aanleg van een park- and ridevoorziening bij het station met twee- tot driehonderd parkeerplaatsen. Van der Post: “We zijn er nog niet helemaal uit wat we willen, maar we gaan wel veranderingen doorvoeren, want voor het oorspronkelijke plan zijn geen marktpartijen te vinden.”

Profiteren

Al staat de precieze invulling nog niet vast, dat de omgeving van NS-station Delft-Zuid ingrijpende wijzigingen tegemoet gaat is wel zeker.
Delft wil optimaal profiteren van de aangekondigde spoorverdubbeling tussen Rotterdam en Amsterdam. De gemeente, NS, ProRail, het gewest Haaglanden, de provincie Zuid-Holland en BAM hebben onlangs samen 4 miljoen euro opgebracht voor verbeteringen in het stationsgebied op korte termijn. Het geld wordt besteed aan fietspaden, fietsenstallingen, looproutes en bewegwijzering voor automobilisten.
Deze betrekkelijk simpele ingrepen lopen vooruit op de herinrichting van het totale stationsgebied, verwacht Hans van Engelenburg, projectleider bij de gemeente Delft. Op de langere termijn zal het eenvoudige stationnetje vermoedelijk worden vervangen door een volwassen stationsgebouw. Van Engelenburg: “Er moet iets met het station gebeuren, dat is helder. Delft-Zuid wordt in de nabije toekomst een drukke en zeer belangrijke halte.”
Behalve de Spoorzone en de Schie-oevers, zal ook Technopolis voor veel werkgelegenheid in het gebied gaan zorgen, verwacht de Delftse topambtenaar. Technopolis is een project van de TU om in Delft-Zuid een groot aantal hightech bedrijven bijeen te brengen. Technopolis zou goed zijn voor ongeveer 25.000 arbeidsplaatsen.

Reageer op dit artikel