nieuws

‘Nieuwe Wro is te snel ingevoerd’

bouwbreed

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) wordt te vroeg van kracht. In plaats van 1 juli 2008 had de wet beter op 1 januari 2009 rechtsgeldig kunnen worden.

Die opmerking plaatste de Utrechtse wethouder van ruimtelijke ordening Harrie Bosch tijdens een bijeenkomst die erop was gericht inzicht te geven in de manier waarop verschillende overheden willen omgaan met de vernieuwde Wro.
Volgens Bosch heeft de invoering van de nieuwe wet tot extra werk geleid. Ook Bart Krol, gedeputeerde ruimtelijke ordening van de provincie Utrecht, plaatste kanttekeningen bij de invoeringsdatum van de wet. “De hoeveelheid werk die het invoeren van de wet met zich meebracht, is onderschat.”
Remco van Lunteren, voorzitter van de tijdelijke Statencommissie uit Provinciale Staten, was niettemin tevreden over de manier waarop de invoering van de wet was voorbereid. “Ik hoop dan ook dat het gelopen proces voor de Wro als voorbeeld zal dienen voor soortgelijke projecten in de toekomst.”

Bureaucratie

De Wro beoogt onder meer bureaucratie terug te dringen door een vermindering van het aantal regels waaraan bestemmingsplannen moeten voldoen. Ook moet tussen de verschillende overheden beter worden samengewerkt. Zodra de wet in werking treedt, worden de huidige streekplannen omgezet in zogenoemde structuurvisies. “De zaken die we in het streekplan belangrijk vonden, zullen we ook onder de nieuwe wet blijven bewaken”, aldus gedeputeerde Krol.
De momenteel nog geldende wet dateert van 1965 en is sindsdien geregeld aangepast. Daardoor is de regelgeving onoverzichtelijk geworden. Dit had onder meer langdurige procedures tot gevolg.
Of dit probleem door de nieuwe regels wordt opgelost, is de vraag. Volgens Bosch regelt de nieuwe wet de regionale samenwerking onvoldoende en kunnen gemeenten minder flexibel werken dan onder de huidige wet, hetgeen tot problemen kan leiden. Toch zag hij ook pluspunten. Zo maakt de wet kortere procedures mogelijk, waardoor bijvoorbeeld bij het aanvragen van een bouwvergunning minder kosten hoeven te worden gemaakt.

Reageer op dit artikel