nieuws

Nieuwe uitleglocaties blijven heel hard nodig

bouwbreed

Nieuwe uitleglocaties blijven nodig. Projectontwikkelaars zullen ook in de toekomst op die locaties de bulk van hun woningproductie realiseren.

Binnenstedelijk bouwen leidt vaak tot bevolkingsverdunning. Zo leidde de herontwikkeling van de Bijlmer tot minder woningen. Dat zal in veel binnenstedelijke gebieden het geval zijn. Daarnaast wil het gros van de woonconsumenten grondgebonden woningen. Dat is in binnensteden ook lastig. Daarom blijven nieuwe uitleglocaties nodig willen er voldoende woningen worden gebouwd. Dit schrijft ABN Amro in het rapport Kiezen voor macht dat tijdens de vastgoedbeurs Provada is gepresenteerd.
De bank maakt zich daarbij wel zorgen dat vooral dankzij de sterk gestegen grondprijzen, 222 procent in 12 jaar, de prijs van nieuwbouwwoningen boven die van vergelijkbare bestaande woningen is komen te liggen. Dat is volgens de onderzoekers de reden dat nieuwbouwprojecten moeilijker van de grond komen in verband met het verkoop­risico.
De groep starters komt door de hoge prijzen moeilijk aan de bak op de woningmarkt. Deze groep kan een woning van tussen 1 en 2 ton financieren, maar die zijn er nauwelijks en kunnen met de huidige grondprijzen ook niet worden ontwikkeld. De bank denkt dat subsidie op de korte termijn de enige oplossing biedt om goedkope woningen te realiseren.

Starterswoning

ABN Amro ziet daarnaast echter ook mogelijkheden als gemeenten bereid zijn lagere grondprijzen door te berekenen voor starterswoningen. Onder meer Giesbers Bouw heeft een oplossing door de grond onder een starterswoning de eerste zes jaar canonvrij in erfpacht te geven. Na zes jaar kan de woningeigenaar alsnog de grond kopen of de erfpachtovereenkomst voortzetten maar dan tegen betaling van een canon.
Op de lange termijn vindt de bank echter dat naar alternatieven moet worden gekeken om de marktwerking op de woningmarkt te verbeteren. Een minder restrictief grondbeleid zou een goede start zijn om de nieuwbouw te stimuleren.

Reageer op dit artikel