nieuws

Moeizame aanleg Tweede Maasvlakte

bouwbreed

Minister Eurlings (verkeer) houdt er rekening mee dat de aanleg van de Tweede Maasvlakte vertraging oploopt door gerechtelijke procedures.

De minister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er geen mogelijkheden zijn de ingezette procedures te versnellen.
De Tweede Kamer had Eurlings gevraagd om een planning voor de aanleg van het nieuwe land in zee. De minister doet in zijn antwoord uitgebreid uit de doeken hoe het staat met de vergunningsprocedures en de inspraakrondes voor de verschillende bestemmingsplannen. Zo lopen de meeste termijnen voor beroeps- en bezwaarprocedures half juli af. Ook dient op 15 juli nog een zaak bij de Raad van State over beroepen die zijn ingesteld tegen het zogenoemde Aanwijzingsbesluit.
Eurlings wijst de Kamerleden er op dat hij in de planning rekening heeft gehouden met de behandeling van schorsingsverzoeken bij de rechtbank. Mocht een rechtbank besluiten dat de overheid steken heeft laten vallen in het besluitvormingsproces en daarmee een beslissing naar de prullenbak verwijzen dan wil Eurlings om een versnelde beslissing in een bodemprocedure vragen.
“Maar”, zo schrijft hij, “in dat geval is vertraging van de start van de aanleg niet uitgesloten. Er zijn echter geen mogelijkheden om de beroepsprocedures nog verder te versnellen.” Ondanks de onzekerheden over de beroeps- en bezwaarprocedures hoopt Eurlings dat de ‘eerste plons’ komend najaar zal plaatsvinden.

Reageer op dit artikel