nieuws

Minister Cramer trekt onder dwang Nimby-besluit in

bouwbreed Premium

Minister Cramer (milieu) is bereid het Nimby (Not in my backyard) besluit over het kappen van bomen in de gemeente Onderbanken in te trekken.

Dat zei ze gisteren na de dreiging van een motie die haar tot zo’n beslissing zou dwingen. Cramers voorganger had met het besluit in 2005 een beslissing van de gemeente ‘overruled’ waardoor de bomen bij het Navo Awacs-vliegveld alsnog gekapt konden worden. Voorwaarde voor Cramer om het besluit in te trekken is dat de gemeente Onderbanken zich constructief opstelt in de verdere onderhandelingen over de vliegbasis. In hetzelfde debat meldde staatsecretaris De Vries (defensie) dat hij er bij de Navo op aandringt het aantal vluchten terug te dringen tot 2600 per jaar. De Vries ontraadde een PvdA-motie waarin werd gevraagd om slechts 2200 vluchten. Volgens De Vries is dat een “onhaalbare kaart”.

Reageer op dit artikel