nieuws

Meer recycling bouw- en sloopafval verplicht

bouwbreed Premium

Europa stelt recycling van 70 procent van het bouw- en sloopafval in 2020 verplicht. Het Europees Parlement is met een nieuwe afvalrichtlijn akkoord gegaan.

In de nieuwe richtlijn wordt geregeld dat voor veel afvalstromen 50 procent recycling en hergebruik verplicht wordt. Dat geldt voor onder meer papier, metaal en glas. Voor bouw- en sloopval wordt de lat hoger gelegd. Doel is de berg van 1,8 miljard ton afval die jaarlijks in Europa vrijkomt, drastisch te verminderen of in elk geval beter te hergebruiken.
Tijdens het debat in het Europees Parlement toonden verscheidene leden zich teleurgesteld over dit in hun ogen magere compromis dat de Europese Commissie en de raad van ministers uiteindelijk hadden bereikt. Milieucommissaris Dimas hield het erop dat hij dankzij de richtlijn in elk geval de mogelijkheid krijgt om landen die zich niet aan de richtlijn houden, voor de Europese rechter te slepen.
Alle EU-landen moeten binnen vijf jaar afvalstoffenprogramma’s maken waarin zij aangeven hoe zij de doelstellingen van de richtlijn willen bereiken. Daarin moet ook iets staan over het voorkomen van afval, waarvoor de commissie eind 2014 doelen zal voorstellen.

Reageer op dit artikel