nieuws

Meer experimenteren om files aan te pakken

bouwbreed Premium

Het kabinet moet veel meer experimenten toestaan bij wegverbredingen en de aanleg van nieuwe wegen. Dat adviseert de Commissie Fundamentele Verkenningen Transportbelemmeringen onder leiding van Karel Noordzij.

Noordzij denkt dat “knellende regels” en bureaucratie oplossingen van transportproblemen in de weg staan. Hij stelt voor om gedurende drie jaar “juridische ruimte” te scheppen voor praktijkexperimenten. Dat moet leiden tot een betere aanpak van files.
Noordzij stelt voor om de gevolgen voor luchtkwaliteit te berekenen op basis van “reële verkeersgegevens” en in geval van normoverschrijding een directe mogelijkheid tot bijsturing in de wet op te nemen. “Maak nieuwe regels, schaf ze af of pas ze aan op basis van de werking in de praktijk. Nog meer papier gaat ons niet verder helpen”, stelt Noordzij. “Gewoon in de praktijk kijken wat werkt en wat niet is voor een aantal knelpunten de enige oplossing.”
Veel knelpunten hebben te maken met Europese regelgeving en moeten dus in Europees verband worden aangepakt. Volgens Noordzij is hier een veel proactievere houding van Nederlandse politici en ambtenaren voor nodig. Hij vindt dat het Nederlandse parlement hierin zijn rol moet pakken.
Minister Eurlings is positief over het idee van het praktijkexperiment. Hij ziet de voorstellen van de commissie Noordzij als een goede aanvulling op die van de commissie Elverding.

Reageer op dit artikel