nieuws

Levensloopregeling leeft meer dan gemiddeld

bouwbreed

In de bouw nam in 2006 en 2007 zo’n 15 procent deel aan de levensloopregeling. Dat is bijna drie keer zoveel als gemiddeld in alle bedrijfstakken (2006 5 procent).

In de bouw nam in 2006 en 2007 zo’n 15 procent deel aan de levensloopregeling. Dat is bijna drie keer zoveel als gemiddeld in alle bedrijfstakken (2006 5 procent).
De levensloopregeling is in 2006 in Nederland van start gegaan. Met deze regeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Het gespaarde bedrag kan men gebruiken voor onbetaald verlof. De reden voor het verlof is niet belangrijk. Het kan gaan om zorg- of ouderschapsverlof, sabbatical, studieverlof of om vervroeging van het pensioen. In diverse cao’s zijn inmiddels afspraken gemaakt over de levensloopregeling. Dit geldt ook voor de cao voor de bouwnijverheid. Daarin is afgesproken dat de werkgever 1 procent over het vast overeengekomen loon bijdraagt.
De meeste werknemers doen mee om eerder te kunnen stoppen met werken. Dit geldt zowel voor de bouw als economie breed. Het aandeel dat om die reden deelneemt, ligt in de bouw echter wel zo’n 20 procentpunten hoger dan gemiddeld. Gezien het feit dat het werk in de bouw fysiek toch nog steeds relatief zwaar is, wellicht niet verwonderlijk.
De deelname ligt bij het uta-personeel beduidend lager dan bij de werknemers op de bouwplaats. Van het bouwplaatspersoneel spaart ongeveer een vijfde via de levensloopregeling, van het uta-personeel nog geen 10 procent. De deelname is verder het hoogste onder werknemers jonger 25 jaar. Op zich niet verwonderlijk. Immers hoe ouder men is, hoe meer men per jaar moet sparen om het maximaal haalbare bedrag bij elkaar te krijgen (210 procent van het bruto jaarloon).
De levensloopregeling zal op een aantal punten worden aangepast. Samenvoeging met de spaarloonregeling zal een van de veranderingen zijn. De Stichting van de Arbeid (waarin VNO-NCW en de vakbeweging) bepleit een uitbreiding van de regeling. MKB-Nederland wil verlofregelingen juist beheersbaar maken. Het kabinet zal waarschijnlijk op Prinsjesdag de voorgenomen wijzigingen bekend maken.

Reageer op dit artikel