nieuws

Kennis over ondergronds bouwen ontsloten via internet

bouwbreed

Nu het centrum ondergronds bouwen de pioniersfase voorbij is, is het zaak de verzamelde kennis goed te ontsluiten. Daarvoor wordt een kennismanagementsysteem opgezet dat via internet is te raadplegen.

Om te beginnen hebben specialisten van Rijkswaterstaat, ProRail en het COB 1700 onderzoeksrapporten online gezet rond het thema tunnelbouw.
Die rapporten vormen de opbrengst van meer dan tien jaar onderzoek binnen COB-verband. Het zoeksysteem om die informatie zinvol te ontsluiten, is niet handig en schiet volgens Rolf Klaar van het COB tekort. “In de loop der jaren is zoveel informatie naar boven gekomen, dat je er echt nauw bij betrokken moet zijn geweest om antwoorden te vinden op vragen die op enig moment in een ontwerp of bouwfase spelen.”
Het gaat er volgens Klaar om het verborgen goud weer naar boven te halen. Of dat ook in het Engels moet, en dus gemakkelijk toegankelijk voor buitenlandse bouwers, daarover verschillen de meningen nog.
Tijdens het symposium van het COB vorige week bleek dat lang niet alle betrokkenen gecharmeerd zijn van dat idee. Buitenlandse kennisinstituten en aannemers zijn namelijk ook bepaald niet scheutig met het verstrekken van informatie. “Nederland moet de met veel inspanning vergaarde kennis niet te gemakkelijk weggeven”, verwoorde een van de aanwezigen.
Het systeem wordt de komende maanden uitgebouwd met honderden onderzoeksrapporten.

Reageer op dit artikel