nieuws

Kamer goeddeels achter Elverding

bouwbreed Premium

De Tweede Kamer lijkt zich in grote lijnen achter de aanbevelingen van de Commissie Elverding te scharen. Alle partijen zijn voorstander van een goede voorbereidingstijd waarbij alle belanghebbenden inspraak hebben en ook het politiek gedragen voorkeursbesluit kan op brede steun rekenen.

Dat bleek tijdens de behandeling van het advies en het twee weken geleden door minister Eurlings verkondigde kabinetsstandpunt in een gezamenlijke vergadering van de Kamercommissies voor Verkeer en Waterstaat en VROM. Ondanks de breedgedragen opvatting dat de procedures in Nederland echt sneller moeten en dat de aanleg van infrastructuur veel sneller kan was er ook kritiek te horen op de plannen van Eurlings. Zo begreep geen enkele fractie, behalve Eurlings’ eigen CDA, waarom nu juist de A74 via een noodwet aangelegd zou moeten worden. En een meerderheid van de partijen drong er bij de minister op aan de door Elverding aanbevolen oplevertoets juridisch vast te leggen.

Reageer op dit artikel