nieuws

Infra kan sneller en goedkoper

bouwbreed

Infrastructuur kan sneller en goedkoper als het in pps-vorm wordt gebouwd. Dat is de belangrijkste conclusie die is te trekken uit het advies van de commissie Private Financiering van Infrastructuur onder voorzitterschap van oud-minister Onno Ruding.

Ruding komt steeds weer terug op de vicieuze cirkel die moet worden
doorbroken. Want omdát er nu zo weinig succesvolle pps-projecten zijn, blijven
overheid en marktpartijen huiverig om nieuwe projecten te beginnen. De angst om
er wel aan te beginnen komt voort uit de hoge transactiekosten, het gebrek aan
ervaring en continuïteit bij de overheid en het tekort aan politieke steun.
Marktpartijen krijgen te vaak te horen dat publiek-private samenwerking op het
laatste moment niet doorgaat, zonder dat de overheid aangeeft waarom niet. Dat
wekt wantrouwen bij aannemers en banken. De commissie-Ruding doet een aantal
aanbevelingen om de vicieuze cirkel te doorbreken. Ten eerste moeten
overheidsdiensten als Rijkswaterstaat en ProRail beter voor hun taken worden
toegerust en meer slagkracht krijgen. Verder moet er een einde komen aan het
geëxperimenteer met nieuwe contractvormen. Ruding: “Dbfm-contracten hebben hun
effectiviteit bewezen. Kies daar dan standaard voor.” Daarnaast moeten de
transactiekosten omlaag, moeten er niet meer dan twee offertes worden
aangevraagd, risico’s beter worden verdeeld en het Kenniscentrum PPS op het
ministerie van Financiën moet nieuw leven worden ingeblazen. Volgens Ruding kan
de aanleg van wegen jaren sneller dan nu en bovendien zo’n 10 procent goedkoper.
De ministers Bos (financiën) en Eurlings (verkeer) namen het advies gisteren in
ontvangst en waren beiden gematigd enthousiast. “Het sluit aan op de ingeslagen
weg van dit kabinet: rapper en ambitieuzer”, zei Bos. Hij temperde het
enthousiasme door te stellen dat de 10 procent winst voor de overheid al in de
begroting is opgenomen. Eurlings ziet in het advies “dé manier om Nederland weer
in beweging te krijgen.” Maar hij wil het eerst goed bestuderen om te zien wat
hij wel en niet wil gebruiken. “Wat dat betreft is de Zuidas een interessante
testcase.” > interview 5

Reageer op dit artikel