nieuws

‘In het werk gestorte heipalen en spannende grafheuvels’

bouwbreed

Als we ons wekelijkse tochtje naar de kavel maken, zien we al vanuit de verte enorme zwarte bergen liggen. “Is dat bij ons”? is onze verbaasde reactie. Op de plek aangekomen valt het kwartje. Er is 15 meter diep geboord en in de (in onze lekenogen ontzettend kleine) gaten is beton gestort. Heel raar om te ervaren dat uit die gaatjes zoveel grond kan komen. Ineens dringt tot me door dat dit nu de gesloten grondbalans is die ik vaak in overeenkomsten opneem.

Als we ons wekelijkse tochtje naar de kavel maken, zien we al vanuit de verte enorme zwarte bergen liggen. “Is dat bij ons”? is onze verbaasde reactie. Op de plek aangekomen valt het kwartje. Er is 15 meter diep geboord en in de (in onze lekenogen ontzettend kleine) gaten is beton gestort. Heel raar om te ervaren dat uit die gaatjes zoveel grond kan komen. Ineens dringt tot me door dat dit nu de gesloten grondbalans is die ik vaak in overeenkomsten opneem.
De enorme hoeveelheid grond inspireert me wel, ik zie plotseling een tuin met spannende grafheuvels voor me.
Aanvankelijk zouden we gewoon gaan heien, tot bleek dat er een probleem was met de heipalen. Niet voorradig of zo. Een collega die in Kampen een huis bouwt waarschuwde me al dat de betonplaten tegenwoordig ook pas vier maanden nadat ze besteld zijn voorradig zijn. Op de wereldmarkt van betonplaten schijnt een enorm, raadselachtig en volstrekt niet vooraf in te schatten, tekort te zijn.
Om te voorkomen dat er al in het begintraject vertraging optreedt, is er dus geboord, en zijn de gaten volgestort met beton. Nu konden we mooi naar onze toekomstige buren onze welwillendheid tonen, zo redeneerden we, want boren levert minder overlast op dan heien. Het pand van onze toekomstige buurman is van staal, en op Google hebben we gevonden dat heiwerkzaamheden in de nabijheid van stalen gebouwen tot schade kunnen leiden.
We besteden een hele avond aan het in elkaar knutselen van een nieuwsbrief voor alle buren en we proberen ze ervan te overtuigen dat we voor boren hebben gekozen om schade aan hun panden te voorkomen.
Door middel van zo’n brief willen we alvast kennismaken en ook begrip proberen te krijgen voor de overlast die de bouw ongetwijfeld met zich meebrengt.
We hebben zelfs, geheel op eigen initiatief, een schaduwonderzoek of een bezonningsonderzoek laten uitvoeren voor het geval er iemand bezwaar zou maken tegen de hoogte van ons pand. Het gebouw wordt namelijk hoger dan volgens het bestemmingsplan mag, dus moesten we een speciale ruimtelijke ordeningsprocedure met de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren volgen.

Schaduwberekening

Terwijl wij het allemaal heel spannend vonden heeft niemand van de buurtbewoners er zelfs maar aan gedacht om bezwaar te maken. Maar misschien is dat ook de beroepsdeformatie van een jurist. Ik krijg zoveel bezwaarschriften onder ogen dat ik de indruk heb dat elk bouwproject bezwaarschriften uitlokt.
Uit de schaduwberekening bleek overigens dat we maar een dag per jaar gedurende twee uren schaduw veroorzaken in het voorste gedeelte van de voortuin van onze overburen. Lang leve de driedimensionaal techniek die het mogelijk maakt de slagschaduw van de zon te berekenen zonder dat de programmeur zelfs maar op de kavel is geweest!

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels