nieuws

Hydrauliek vereenvoudigt bediening rioolafsluiters

bouwbreed

Als het water met te veel bakken uit de hemel valt, kan het gebeuren dat een riool het allemaal niet meer aankan en vervolgens ongezuiverd rioolwater spuit op het oppervlaktewater. Dit ‘overstorten’ kan sterk worden verminderd door met afsluiters de opslagcapaciteit van het stelsel beter te benutten. Maar dan moet je die afsluiters wel makkelijk kunnen bedienen.

Een gemengd rioolstelsel voert onder normale omstandigheden al het binnenkomende afval- en hemelwater af naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Maar bij hevige regenval kan dat misgaan, als het riool niet al het water kan verwerken. Het teveel aan water verdwijnt dan via een ‘overstort’ rechtstreeks op het oppervlaktewater. Het overstorten van een ongezuiverd mengsel van afval- en hemelwater veroorzaakt verontreiniging van het betreffende oppervlaktewater en de regels op dit gebied worden steeds strenger. Reden voor beheerders om bij nieuwbouw bijvoorbeeld te kiezen voor een gescheiden rioolstelsel, met zowel een droogweerafvoerstelsel (dwa) voor het huishoudelijk afvalwater als een regenwaterafvoerstelsel (rwa) voor het hemelwater. Of voor een ‘verbeterd gemengd rioolstelsel’ met een bergbezinkvoorziening voor de tijdelijke opslag van het teveel aan rioolwater.
Een andere mogelijkheid om de waterhuishouding in een riool te reguleren is het opdelen in compartimenten voor het selectief bergen en bufferen van het water in de bestaande buizen. Dus zonder de kostbare aanleg van speciale bergbezinkvoorzieningen. “Deze intensievere waterbeheersing in het riool resulteert in een toename van het aantal benodigde afsluiters”, schrijft TBS-directeur W. Ent in zijn octrooi ‘Rioolleidingstelsel voorzien van een regelinrichting’. De gebruikelijke afsluiters in een rioolstelsel worden met de hand bediend of, als ze daar te groot voor zijn, met speciaal gereedschap. Daarbij is het lastig dat veel afsluiters zijn geplaatst op moeilijk toegankelijke plaatsen, bijvoorbeeld onder een rijbaan. Om ze te kunnen openen of sluiten moet eerst een putdeksel worden geopend, zodat de rijbaan tijdelijk zal moeten worden afgezet. Er is dus behoefte aan eenvoudiger systeem om afsluiters te kunnen bedienen.
De ‘regelinrichting’ van TBS Soest is geschikt voor alle soorten schuifafsluiters die het bedrijft levert. Het systeem is opgebouwd uit een hydraulische cilinder die een afsluitplaat op en neer kan bewegen en daarbij de doorstroomopening van een rioolleiding geheel of gedeeltelijk afsluit. De cilinder is via twee ‘fluïdumleidingen’ verbonden met een bedieningskast die is geplaatst op enige afstand van de afsluiter, bijvoorbeeld in de berm van de weg. Deze ‘fluïdumleidingen’ zijn bijvoorkeur flexibele hydraulische slangen, die voor de plaatsing van het systeem handiger zijn dan starre leidingen.

Afbreekbaar

De bedieningskast omvat een hydraulische pomp met een handwiel, en een voorraadvat voor de olie. Om extra verontreiniging van het rioolwater te voorkomen, moet dat een biologisch afbreekbare olie zijn, bijvoorbeeld van plantaardige herkomst. Gekozen is voor een hydraulisch systeem in plaats van een pneumatisch, zodat ook grote afsluiters op enige afstand met een simpel handwiel zijn te bedienen.
Uit de tekst van de octrooiaanvrage blijft onduidelijk of het dichtdraaien van afsluiters niet leidt tot ondergelopen straten en rioolwater dat in de wc-pot omhoogkomt. Om dit probleem te voorkomen worden in het riool nieuwe, hogere overstortdrempels gemaakt. Overstorten blijft dus mogelijk, maar zal minder vaak optreden en met minder water.
Het systeem is nog niet op de markt, maar wordt wel toegepast in een proefopstelling op het bedrijf.
Volgens J. van Dijk, hoofd bedrijfsbureau Engineering hanteert het bedrijf altijd een vaste aanpak als er vanuit de markt een probleem wordt aangedragen: na het uitwerken van een oplossing volgt eerst een Nederlandse octrooiaanvrage en een Europees nieuwheidsonderzoek. Pas na een maximale bescherming wordt weer met de opdrachtgever gesproken. Volgens Van Dijk zal dat in dit geval waarschijnlijk al dit najaar het geval zijn.

Reageer op dit artikel