nieuws

Gemeenten hebben ‘makelaar voor leegstand’ nodig

bouwbreed

Gemeenten weten niet hoeveel leegstand er is. Een ‘leegstandsmakelaar’ per gemeente moet dit oplossen, vindt Aedes.

Daarmee reageert de branchevereniging van woningcorporaties op het rapport De Oude kaart van Nederland, van de Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed, Fons Asselbergs. Geen enkele Nederlandse gemeente, behalve de gemeente Reiderland in Oost-Groningen, blijkt de leegstand binnen de eigen grenzen bij te houden, constateerde hij. Intussen breiden steden en dorpen wel uit in het open landschap.
Aedes vindt dat gemeenten stimuleringsbeleid moeten gaan voeren om leegstaande panden een nieuwe bestemming te geven. “Geen ad hoc-beleid, zoals nu gebeurt, maar structurele aandacht”, zegt Aedes-voorzitter Willem van Leeuwen. Hij pleit voor een leegstandsmakelaar, ofwel een gemeentelijke ambtenaar die wordt vrijgemaakt en weet wat er leeg staat binnen zijn gemeentegrenzen en daar actie op onderneemt.
“Een leegstandmakelaar die werk maakt van woonkantoren. Kantoren om te wonen, maar die later ook weer als kantoor dienst kunnen doen.” Zo heeft de gemeente Amsterdam een kantorenloods ingesteld, die met eigenaren van leegstaande panden bespreekt wat er aan de leegstand gedaan kan worden.
Als gemeenten niet eens weten welke panden leeg staan, worden er kansen gemist, vindt Van Leeuwen. Kansen om die leegstaande panden een nieuwe bestemming te geven. In leegstaande kantoren zou bijvoorbeeld gewoond kunnen worden.
Over de woningcorporaties zelf is de voorman van de branchevereniging zeer tevreden. “Corporaties zijn al volop bezig om lege kantoorpanden aan te wenden voor andere doeleinden.”

Reageer op dit artikel