nieuws

Gemeente en corporaties ontberen visie op wijken in Den Haag

bouwbreed

De Haagse woningcorporaties en de gemeente Den Haag ontberen een maatschappelijke visie op de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken. Dat concludeert de Haagse Rekenkamercommissie.

Prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties blijven volgens de commissie hangen in het stadium afvinklijstjes. De aanpak van bijvoorbeeld illegale bewoning, jongerenoverlast, vervuiling, graffiti, en het voorkomen van huisuitzettingen wordt in algemene termen beschreven en vooral in de sfeer van de intenties.
“Een scherpe analyse van waar het op het terrein van leefbaarheid en veiligheid aan schort, welke prestaties waar en waarom gewenst zijn en waar ze aan moeten bijdragen, ontbreekt.” Het schort aan een soepele samenwerking tussen de gemeente en de woningbeheerders. Wie gaat wat doen aan welke problemen? En wie is waarvoor verantwoordelijk, dus aanspreekbaar? Volgens de rekenkamer is er geen duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden. Na het uitspreken van de intenties is er vervolgens te weinig aandacht voor de naleving van de acties die eruit voortvloeien, oordeelt het adviesorgaan. Regelmatig een vinger aan de pols zou welkom zijn. Geen controle om de controle, benadrukt de kamer, maar om op tijd te kunnen bijsturen.

Boekhouding

Leren van het verleden is een ander aandachtspunt. Zowel de gemeente Den Haag als de Haagse woningcorporaties (Vestia, HaagWonen en Staedion) zouden weinig behoefte hebben om achteraf te kijken hoe hoog de kosten en opbrengsten zijn uitgevallen. Bovendien ontbreekt een centrale boekhouding die daar zicht op kan geven.
De adviescommissie vreest dat door de aangetroffen tekortkomingen de doelen voor leefbaarheid en veiligheid niet zullen worden gehaald.
Toch is het niet alleen maar ellende wat de rekenkamer zag. Zo hebben de prestatieafspraken wel degelijk een versnelling van de woningproductie tot stand gebracht.
Desalniettemin vindt de rekenkamer dat de woningcorporaties en de gemeente Den Haag nieuwe afspraken met elkaar moeten gaan maken. Voordat bouwprojecten starten moet bijvoorbeeld duidelijk zijn wat de informatiebehoefte is van woningcorporaties, gemeente en de gemeenteraad. De partijen zouden daarbij niet alleen moeten kijken naar de koude outputgegevens, zoals het aantal stenen, maar vooral naar de wereld achter de cijfers.
De rekenraad heeft het onderzoek uitgevoerd omdat woonbeleid bij de inwoners van Den Haag in de top vijf staat van wensen en klachten. De Rekenkamercommissie adviseert gevraagd en ongevraagd het gemeentebestuur. Ze kijkt daarbij of de gemeente haar werk goed doet en het gemeenschapsgeld goed besteedt.

Reageer op dit artikel