nieuws

Geld voor aanpak A12 Gouda

bouwbreed

Het kabinet heeft maximaal 100 miljoen euro gereserveerd voor het aanpakken van files bij het Gouwe-aquaduct. Er zijn plannen om een nieuwe brug te bouwen voor het verkeer op de A12, verkeer op de A20 blijft het aquaduct gebruiken.

Door het samenkomen van twee snelwegen, de A12 en de A20, bij Gouda, en de daarmee samenhangende weefbewegingen van auto’s staan er dagelijks veel files bij Gouda. De regio heeft nu met verkeersminister Eurlings afgesproken dat het Rijk geld uittrekt om de filedruk te verminderen. De regio tekent zelf voor de helft van de kosten, Eurlings trekt maximaal 100 miljoen uit. De minister sprak tijdens een overleg in de Tweede Kamer de hoop uit dat hij het project onder het nieuwe ‘Elverding-regime’ kan laten vallen waardoor het versneld kan worden aangelegd.
Onderdeel van de zogenaamde ‘Parallelstructuur Gouweknoop’ is een nieuw te bouwen brug. Het verkeer uit de richting Den Haag met bestemming Utrecht volgt dan gewoon de A12 maar het verkeer uit Den Haag met bestemming Gouda neemt een nieuwe afslag van de A12, kruist de A12 en gaat via een parallelstructuur aan de noordzijde – over een nieuwe Gouwebrug – van de A12 naar de afslag Gouda. Verkeer vanuit Gouda naar Rotterdam maakt, net als nu, gebruik van de huidige oprit van de A12 onder het Gouwe-aquaduct en vervolgt haar weg via de A20.

Reageer op dit artikel