nieuws

Gebiedsontwikkeling vraagt forse investering

bouwbreed

Integrale gebiedsontwikkeling vraagt de komende jaren voor tussen de 15 en 25 miljard euro aan investeringen. Om dat te realiseren moet er meer geld in het Fonds Economische Structuurversterking (FES) worden gestort.

Een integrale aanpak, waarbij de opgaven voor infrastructuur, woningbouw en herstructurering in een samenhangend geheel worden opgepakt, is goed voor de economie en de werkgelegenheid en voldoet aan de wens om meer samenhang te bewerkstelligen tussen infrastructuur en ruimtelijke ordening. Het is in ieder geval aanzienlijk beter dan de opgaven los van elkaar aan te pakken, vindt Bouwend Nederland.
Tot 2040 moet er nog de nodige ruimte worden bebouwd. Alleen al voor woningbouw is 71.000 tot 120.000 hectare nodig voor de 2 miljoen woningen die erbij moeten komen. Natuur heeft nog meer nodig met ruim 170.000 hectare. Daarnaast is er ruimte nodig voor werken, recreëren en water. Alles bij elkaar is daardoor meer hectare nodig dan er vrijkomt aan landbouwgronden. Om die ruimtedruk verantwoord het hoofd te kunnen bieden, is een integrale aanpak vereist die de huidige departementale scheiding overstijgt, vindt Bouwend Nederland. Ook is meer creativiteit nodig en durf om na te denken over niet alledaagse oplossingen als landaanwinning en meervoudig ruimtegebruik.
Daarnaast is echter ook veel meer geld nodig. Samen met VNO-NCW heeft de bouworganisatie daarom al eerder gepleit om de aardgasbaten niet voor 40 procent maar 100 procent toe te laten vloeien naar het FES. Primair moet dat dan worden ingezet voor bescherming tegen water (4 miljard), versterking van de mobiliteit (15 miljard) en voor bedrijventerreinen (2 miljard). Daarnaast is dan nog tussen de 15 en 25 miljard nodig voor integrale gebiedsontwikkeling.
Behalve dat dit kan helpen de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten, levert maximaal investeren van de aardgasbaten Nederland als geheel maximaal rendement op, vindt Bouwend Nederland.

Reageer op dit artikel