nieuws

FNV: Aansprakelijkheid inleners onvoldoende

bouwbreed Premium

FNV Bouw vindt de aansprakelijkheid van inleners voor loonbetaling aan uitzendkrachten onvoldoende. Die aansprakelijkheid gaat niet verder dan het minimumloon.

De bouwbond is blij dat minister Donner de inlener het loon wil laten betalen van uitzendkrachten die via malafide bureaus zijn binnengehaald. Maar dat slechts het minimumloon behoeft te worden betaald, vindt de bond onvoldoende. “Wij willen gelijk loon voor gelijke arbeid, dus het cao-loon”, zegt vice-voorzitter John Kerstens.
Op dit moment kunnen uitzendkrachten alleen bij het uitzendbureau hun recht te halen. FNV Bouw vond dat altijd al volstrekt onvoldoende. Veel malafide bureautjes vertrekken met de noorderzon, met achterlating van grote schulden. Straks kan de uitzendkracht alsnog geld claimen bij het inlenende bedrijf.
Met de uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid volgt Donner adviezen van de bond van uitzendbureaus ABU en de Vereniging van Internationale uitzendbureaus VIA. Die hebben zich beide uitgesproken voor maatregelen tegen malafide uitzendbureaus die uitzendkrachten uit vooral de landen in Midden- en Oost-Europa uitbuiten.

Overtredingen

Uit onderzoek van de Arbeidsinspectie blijkt dat 11 procent van de gecertificeerde uitzendbureaus de Wet arbeidsvreemdelingen en/of de Wet op het minimumloon overtreedt. Bij de gecontroleerde niet-gecertificeerde bureaus doet 16 procent dit. Inmiddels hebben 83 ondernemingen hun certificaat verloren.
Op het meldpunt misstanden van de VIA komen wekelijks vele meldingen binnen van migranten die worden uitgebuit: zij ontvangen te weinig loon, werken te veel uren, zijn slecht gehuisvest en worden zonder reden aan de kant gezet. “In Polen staat Nederland intussen bekend als land waar werknemers op grote schaal worden uitgebuit. Dit is slecht voor onze positie op de internationale arbeidsmarkt”, vertelt Bert Bakker, voorzitter van de VIA. “We hebben deze mensen namelijk nodig om onze economie draaiende te houden. Malafide uitzendorganisaties moeten beseffen welke gevolgen het negatieve beeld dat zij creëren heeft voor Nederland.”

Reageer op dit artikel