nieuws

Flexibel betondek voor stalen brug

bouwbreed

Een ter plekke gestort betondek kan de eigenschappen van een te zwakke, stalen brugdekplaat verbeteren. Nog gunstiger is een flexibel betondek dat bestaat uit individuele prefab elementen.

In het verleden zijn stalen bruggen vaak voorzien van een 10 millimeter dikke stalen dekplaat, bekleed met asfalt. Aan de onderzijde van de plaat zijn op regelmatige afstanden dwarsliggers gelast, met daartussen verstijvers. Dit om de belastingen door het verkeer over te brengen op de randbalken van de brug. Die constructie was lange tijd afdoende maar, schrijft G. van Bochove in zijn octrooi, “in verband met de toegenomen verkeersbelasting blijkt nu dat een stalen dekplaat met een dergelijke dikte zowel aan sterkte als aan stijfheid te wensen overlaat.” De relatief grote flexibiliteit van de plaat maakt dat hij tussen twee verstijvers naar beneden kan worden gedrukt, waardoor de gedeelten boven de verstijvers en dwarsbalken juist opbollen. Zelfs zonder te zwaar beladen transporten kan dit uiteindelijk leiden tot scheurtjes in het asfalt en het staal.

Problemen

Een tegenwoordig wel toegepaste methode voor het renoveren van een te zwakke dekplaat, is het ter plekke storten van een laag hogesterktebeton. “Bij deze aanpak treden in de praktijk allerlei problemen op”, vertelt Van Bochove, innovatiemanager bij Heijmans Infrastructuur. Bijvoorbeeld als een of meer rijstroken in verband met de verkeersdrukte open moeten blijven. Door de trillingen van het verkeer ontstaan dan in het vers gestorte beton fijne scheurtjes, die nog verergeren bij het noodzakelijke opruwen van het rijoppervlak.
Van Bochove bedacht een andere aanpak, met prefab betonelementen van zelfverdichtend hogesterktebeton, die de flexibiliteit van de brug als geheel niet beïnvloeden. De elementen moeten liefst net zo lang zijn als de breedte van een rijstrook op de te renoveren brug, zodat ze de wielbelastingen goed kunnen verdelen over de stalen dekplaat. Ze zouden in principe stuk voor stuk kunnen worden aangebracht en ter plekke afgedicht met smalle stroken rubber. Maar het is efficiënter als ze vooraf met de opgeruwde bovenzijde worden vastgezet aan twee metalen strips. Dan kan een mobiele kraan in één keer bijvoorbeeld tien elementen tegelijk plaatsen. Elk element heeft twee stelgaten die in lijn liggen met openingen in de strips. Elk stelgat heeft onderin een in het beton gegoten moer, met een bout waarmee na het plaatsen van de elementen de afstand kan worden ingesteld tussen de onderkant van het beton en de bovenkant van de stalen dekplaat. Als de bovenkanten van alle elementen op de dekplaat mooi in één vlak liggen, wordt de ruimte tussen het beton en het staal gevuld met een vloeibaar vul- en hechtmiddel, bijvoorbeeld polyurethaan. Na het uitharden kunnen de strippen worden verwijderd en de stelgaten voorzien van een stop. Langs de randbalken komt gietasfalt. Van Bochove: “Een zeer snelle werkmethode, omdat we uitgaan van geprefabriceerde platen en een snelhardende kunststof.”
Heijmans heeft de vinding nog niet toegepast, al had dat bijvoorbeeld goed gekund bij de lopende renovatie van de Moerdijkbruggen. Opdrachtgevers kiezen uit voorzichtigheid toch liever voor de al eerder toegepaste aanpak met het in situ storten van hogesterktebeton, ondanks de nadelen. Als een aannemer een innovatieve aanpak wil, mag hij zelf het risico dragen. Niet bepaald een stimulans op innovatief bezigzijn.
octrooinummer: 1031929
houder: Heijmans Infrastructuur, Rosmalen
uitvinder: G. van Bochove

Reageer op dit artikel