nieuws

FIEC tegen ander btw-tarief voor renovatie

bouwbreed

De Europese bouwers zijn tegen invoering van een zogenoemd middentarief voor de btw waar renovatie onder kan vallen. Wel kunnen de bouwers zich vinden in het onderbrengen van renovatie aan alle woningen onder een verlaagd btw-tarief.

De Federatie van Europese bouwondernemingen (FIEC) ziet de invoering van een middentarief van tussen de 10 en 12 procent als een verslechtering van het btw-regime in een aantal landen. “Het voorstel van de Europese Commissie om de renovatie van particuliere woningen onder het middentarief te brengen, houdt een belangrijke verhoging in van het btw-tarief voor renovatie in een aantal lidstaten, in een enkel geval zelfs bijna een verdubbeling”, aldus de FIEC.
De federatie is wel blij dat de commissie nog deze zomer met voorstellen zal komen over een nieuw btw-regime voor renovatie en onderhoud waarbij het dan niet alleen om sociale woningen gaat, maar om de totale woningvoorraad die dan kan profiteren van een lagere btw op de werkzaamheden. Dat overweegt de commissie althans. De FIEC hoopt dat die overweging ook daadwerkelijk gestalte gaat krijgen.
De Europese bouworganisatie heeft zich altijd sterk gemaakt om de tijdelijke btw-verlaging op arbeidsintensieve diensten, waaronder renovatie en onderhoud, permanent te maken. Maar dan wel het echte lage tarief van tussen de 0 en 6 procent. Ook energiebesparing zou onder dat lage tarief moeten vallen. Gebeurt dat niet, dan vreest de federatie dat 250.000 banen in de bouw in heel Europa op de tocht staan. Bovendien betekent het dat zwartwerken weer gaat floreren.

Reageer op dit artikel