nieuws

EU-campagne voor veilige werkplek

bouwbreed

Iedere drieëneenhalve minuut gaat iemand dood aan de gevolgen van een werkgerelateerde gebeurtenis. De EU begint een campagne in de bouw en andere sectoren om het beoordelen van risico’s te verbeteren.

Ongelukken op het werk of beroepsziekten maken elk jaar veel dodelijke slachtoffers. Volgens de cijfers van Eurostat sterven jaarlijks 5.720 mensen in de Europese Unie aan de gevolgen van een arbeidsongeval. Bovendien overlijden volgens de Internationale Arbeidsorganisatie nog eens 159.500 EU-werknemers ieder jaar aan beroepsziektes. Veel te veel, vindt de Europese Unie. “Elk arbeidsongeval en elke beroepsziekte is er een te veel”, aldus EU-commissaris Vladimír Špidla (werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen). “Zelfs als
er geen doden vallen, zijn de gevolgen voor zowel de betrokkenen als de economie onaanvaardbaar. Elk jaar zijn miljoenen werknemers in de EU betrokken bij ongelukken die ertoe leiden dat ze minimaal drie werkdagen thuis moeten blijven, een enorme kostenpost voor de economie.”
De meeste doden kunnen worden voorkomen, stelt de EU. Een campagne (“Een gezonde werkplek. Goed voor jou en voor de zaak”) van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (OSHA) moet werkgevers en werknemers daarvan doordringen. Behalve op de bouw richt de voorlichting zich ook op andere risicovolle sectoren..

Risicobeoordeling

Belangrijkste boodschap: bedrijven moeten meer aan risicobeoordeling doen. Werkgevers in de EU zijn het bovendien wettelijk verplicht.
Aan de hand van een risicobeoordeling kunnen ondernemingen nagaan wat zij moeten doen om de gezondheid en veiligheid op het werk te verbeteren. Werknemers moeten bij de risicobeoordeling worden betrokken. “Zij kennen de problemen en weten wat er daadwerkelijk speelt bij het uitvoeren van hun taken of werkzaamheden. Hun praktische kennis of competentie is vaak ook gewoon nodig om werkbare preventieve maatregelen te formuleren.”
Ingewikkeld hoeft inschatten van gevaren niet te zijn, benadrukt het agentschap. “Het hoeft niet bureaucratisch of uitsluitend een taak voor experts te zijn. Dat is een misvatting die vooral bij het midden- en kleinbedrijf leeft.”
Risicobeoordeling levert bovendien geld op. “Door veiligere en gezondere werkplekken nemen zowel het ziekteverzuim als de verzekeringskosten af en de motivatie en productiviteit van werknemers toe.”

Reageer op dit artikel