nieuws

Duurzame warmtepomp steeds aantrekkelijker

bouwbreed Premium

De warmtepomp staat op het punt om door te doorbreken. Maarten de Jong van Vaanster Energie uit Bilthoven stelt dat in de woningbouw het beste gekozen kan worden voor een individueel warmtepompsysteem.

Tot nu toe wordt meestal gekozen voor een warmtepomp gekoppeld aan een bodemsysteem. Maar warmtepompen die energie uit de lucht winnen zijn even goed toepasbaar. “In ons omringende landen wordt deze techniek volop toegepast”, stelt De Jong. Hij vindt dat de combinatie van lage investering, hoge energiebesparing en hoge betrouwbaarheid de toepassing in woningen aantrekkelijk maakt. In de woningbouw kan men het beste kiezen voor een individueel systeem per woning. Dat levert een flinke bijdrage aan de gewenste energiebesparing en het terugdringen van de uitstoot van CO2.
In Nederland kennen we vooral gas als bron van verwarming. Dat is in verhouding tot elektriciteit lastig te produceren en te distribueren. Door het afnemen van de gasvoorraad neemt de afhankelijkheid van buitenlands gas toe. Elektriciteit kan echter duurzaam worden gewonnen met windmolens en uit zonne-energie. De gasprijs zal sterker toenemen dan de prijs van elektriciteit, verwacht De Jong. Daarom wordt het aantrekkelijk om de verwarming en koeling van woningen geheel met elektriciteit te voorzien. Het komt nu al voor dat nieuwe woonwijken niet op het gasnet worden aangesloten. In die gevallen hebben de bewoners alleen de beschikking over elektriciteit.

Koeling

Ondertussen neemt de vraag naar koeling van woningen toe. De eisen voor overschrijding van een maximum temperatuur worden strenger. Met warmtepompen is het eenvoudig om aan de voorwaarden zoals de EPN en GIW te voldoen en zowel te koelen als te verwarmen. Door de toepassing van warmtepompen zijn de bewoners niet meer afhankelijk van gas of een andere bron van energie, anders dan elektriciteit. In de woningbouw zijn verschillende varianten mogelijk. De energie kan uit de buitenlucht worden onttrokken. Het rendement is het grootste bij systemen met een lage temperatuur, zoals vloerverwarming. Het tapwater kan zo nodig worden naverwarmd met elektriciteit.
Een tweede mogelijkheid is tevens warm water te produceren met warmte uit de ventilatielucht van de woning. Uiteraard kan een warmtepompinstallatie ook worden gecombineerd met een gasketel, die voor een deel van de verwarming wordt gebruikt. Dat is voor nieuwbouw minder geschikt, vanwege de relatief hoge investering. Als er al een aansluiting op het gasnet bestaat, is het wel een goed alternatief. Tenslotte zijn er warmtepompen met opslag van warmte in de bodem. De energie wordt aan de bodem onttrokken. Ook in dit geval is het nodig het tapwater te kunnen naverwarmen met elektriciteit. Voor het tapwater wordt een boilervat in het systeem opgenomen.
Volgens De Jong is het vreemd dat in Nederland weinig wordt verwarmd met warmtepompen die hun energie aan de buitenlucht onttrekken. In landen met een vergelijkbaar klimaat, zoals Duitsland, Japan en de Verenigde Staten is dit warmtepompsysteem wel een bekend product. Maar het lijkt erop dat de doorbraak van de luchtwarmtepomp in de woningbouw is gekomen. Ook neemt het rendement van luchtwarmtepompsystemen de laatste jaren toe. Volgens De Jong is de terugverdientijd van een luchtwarmtepomp 8,7 jaar en die van een bodemwarmtepomp 17 jaar. Dit geldt voor een woning met een energie prestatie coëfficient (epc) van 0,8 met een gasketel die voldoet aan de GIW-eisen. De jaarlijkse energiebesparing ligt op 400 euro voor een luchtwarmtepomp en 500 euro voor een bodemwarmtepomp. De laatste vraagt echter een veel grotere investering.

Verlaging epc

Volgens De Jong zijn er momenteel luchtwarmtepompsystemen op de markt die voldoen aan de gestelde eisen en geschikt zijn voor toepassing in de woningbouw. Als er een warmtepompboiler voor tapwater in het systeem wordt opgenomen is een forse verlaging van de epc mogelijk tegen een geringe investering. Lucht is overal aanwezig, terwijl het nog maar de vraag is of de bodem voldoende warmte kan leveren.
De voordelen van de bodemwarmtepomp zijn te vinden in het rendement en het functioneren bij zeer lage temperaturen. Op andere punten scoort een luchtwarmtepompsysteem meestal beter.

Reageer op dit artikel