nieuws

Dakdekker leverancier van totaaloplossingen

bouwbreed Premium

De dakdekker wil niet langer capaciteitsleverancier zijn, maar leverancier van totale dakoplossingen. Actieve daken met zonnepanelen en zonnecollectoren zijn daar een voorbeeld van. Het Europese onderzoeksprogramma Eur-active Roofer helpt daarbij.

Een breed pakket producten waaronder zonnepanelen en zonnecollectoren heeft zijn weg gevonden naar de dakenbranche. Het Europese onderzoeksprogramma dat in 2005 is gestart, had als doel instrumenten te ontwikkelen voor Europese dakdekkers om de kwaliteit van daken te verbeteren en faalkosten te verminderen.
“Momenteel is de dakdekker vooral capaciteitsleverancier in onderaanneming die werkt met bekende producten. De toegevoegde waarde is beperkt. Daarnaast komen er nieuwe producten op de markt waardoor we met problemen geconfronteerd worden. Je kunt een installateur niet vragen om op een hellend dak zonnepanelen te plaatsen. Daar zijn wij voor terwijl wij het niet in ons hoofd zullen halen onder het dak aan de installatietechniek te werken”, vertelt Jan Weijers, voorzitter van branchevereniging Het Hellende Dak.
Het Europese onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd met 32 partners uit 13 landen. Wouter Borsboom van TNO Bouw en Ondergrond coördineert het project waaraan zeven onderzoeksinstellingen en drie universiteiten meedoen plus onder meer de Europese federatie van dakdekkers, een aantal nationale branche organisaties en twaalf dakdekkersbedrijven.
“Het programma is opgedeeld in negen werkpakketten. Deze pakketten omvatten wind- en sneeuwbelasting, maar ook nieuwe concepten, veiligheid en onderhoud en het voorwerk voor normeringen”, vertellen TNO-onderzoekers Chris Geurts en Borsboom. TNO zelf is projectleider van de werkpakketten wind en de voorbereiding van normering.

Concepten

Het Hellende Dak is vooral geïnteresseerd in nieuwe concepten. Zeker in deze tijd waarin energiebesparing weer hoog op de agenda staat in verband met de klimaatverandering en de stijging van energieprijzen, bieden daken mogelijkheden. Daarbij gaat het niet alleen om zonnepanelen en -collectoren, maar ook om oplossingen voor verwarmen en koelen, en manieren om actieve en passieve zonne-energie te integreren in dakbedekkingsproducten. “Dat bestaat al, maar wordt nog weinig toegepast”, weet Geurts.
De branche heeft de tijd mee. Steeds meer gemeenten streven naar duurzame woningen die niet of nauwelijks fossiele energie gebruiken. “In Amsterdam bijvoorbeeld wordt de toepassing van zonnepanelen verplicht voor nieuwbouw. Daarnaast horen we vooral van huurders meer en meer vragen richting de verhuurders om maatregelen ter beperking van het energieverbruik van hun woning. Soms wordt er dan gezegd dat de bewoners zelf zonnepanelen mogen aanbrengen. Dat is vragen om moeilijkheden, want het monteren van zonne-energiesystemen is een specialisme dat alleen door vakmensen kan worden uitgevoerd.”, zegt Weijers.

Reageer op dit artikel