nieuws

Bouw spoorwegtunnel onderdeel van nieuw stationsplein Alphen

bouwbreed Premium

Bij het station van Alphen aan den Rijn is een begin gemaakt met de ondertunneling van de spoorlijn Leiden-Utrecht voor fietsers en voetgangers.

De tunnel, die het centrum van Alphen verbindt met de wijk Kerk en Zanen en daarom De Verbinding heet, wordt eind 2009 opgeleverd. Het tunnelproject is onderdeel van een veelomvattend tienjarenplan waarbij het hele stationsgebied ingrijpend wordt vernieuwd.
De ondertunneling is een gezamenlijk project van de gemeente, ProRail, Rijn-Gouwelijn, MNO Vervat BV en Arcadis, het ingenieursbureau dat tekende voor de nieuwe inrichting van het stationsgebied. In het werk is de aanleg van stationspleinen aan weerszijden van de tunnel en de bouw van een ondergrondse fietsenwinkel inbegrepen.
Op het plein komt ook een bewaakte fietsenstalling van glas. Deze stalling, naar een ontwerp van Wytze Patijn, wordt vanwege zijn vorm door de bevolking al De Appel genoemd.
Aan de zijde van Kerk en Zanen komt een onbewaakte fietsenstalling de helft kleiner met 600 plaatsen. Deze capaciteit is nodig omdat station een belangrijk regionaal vervoersknooppunt is waar trein, bus en tram samenkomen. Voor de bussen wordt een nieuwe terminal gebouwd.
De tunnel kost ruim 10 miljoen euro. Omdat het project bijdraagt aan de veiligheid – bij het oversteken van de gelijkvloerse spoorwegovergang doen zich regelmatig levensgevaarlijke situaties voor – betaalt het Rijk ongeveer zeven miljoen euro van de kosten. De tunnel zorgt er ook voor dat twee stadsdelen die door de spoorlijn van elkaar werden gescheiden, eindelijk een eenheid vormen.
Alphen aan den Rijn heeft grootse plannen met dit nieuwe stationsgebied. De voorbereidingen voor de herinrichting lopen sinds 1998. In de nabijheid van het station worden de komende jaren ongeveer 800 woningen, vooral appartementen, gebouwd. Aan verschillende van deze wooncomplexen wordt al gewerkt. Er komt ook ruim 50.000 vierkant meter kantoorruimte bij, 9000 vierkante meter aan winkelvoorzieningen en een parkeergarage.
Op het autovrije stationsplein komen een nieuwe bloemenkiosk en een NS Reizigerswinkel. De kosten van het totale plan bedragen enkele honderden miljoenen euro’s.

Reageer op dit artikel