nieuws

Boete voor illegale arbeid gehandhaafd

bouwbreed Premium

Bouw- en klussenbedrijf De Aanpakkers uit het Friese Haulerwijk moet 24.000 euro betalen omdat het drie Slowaakse bouwvakkers illegaal in dienst heeft gehad.

Dat heeft de bestuursrechter van Leeuwardense rechtbank bepaald. Zij zag geen aanleiding om de boete, die de Arbeidsinspectie begin 2007 oplegde, in te trekken dan wel te matigen.
De inspectiedienst constateerde in 2006 al dat bij De Aanpakkers drie Slowaken actief waren. Diepgaand onderzoek wees uit dat sprake was van een verkapt loondienstverband. Omdat het drietal geen tewerkstellingsvergunning bezat, legde de Arbeidsinspectie het bedrijf een forse boete op.
De Aanpakkers weigert die echter te betalen. Volgens de onderneming hoefde zij geen tewerkstellingsvergunning voor de Slowaken aan te vragen, omdat ze als vennoten waren verbonden aan de firma en niet als werknemer.
Het bedrijf vindt dat de Arbeidsinspectie sowieso terughoudend had moeten zijn met het opleggen van een sanctie. Zij wist op dat moment immers al dat de verplichte tewerkstellingsvergunning voor Slowaken per 1 mei 2007 – een maand na uitreiking van de boete – zou komen te vervallen. De hoogte van de boete noemt De Aanpakkers bovendien buitensporig hoog, te meer daar in de bouw “een schreeuwend tekort aan personeel” is.

Argumenten

De rechtbank van Leeuwarden bleek niet gevoelig voor de argumenten van De Aanpakkers. Volgens de bestuursrechter is uit verhoor van de Slowaken zelf gebleken dat ze geen eigen bedrijf voerden of mede-eigenaar waren van de onderneming. “Zij hebben er blijk van gegeven niet te weten hoe de vennootschap opdrachten verwierf en hoe afspraken met klanten tot stand kwamen”, aldus de rechtbank.
Zij sloot overigens niet uit dat De Aanpakkers wel de intentie heeft gehad om de Slowaken via een constructie als zelfstandige vennoten te laten werken. “Maar uit de feitelijke constellatie komt een andere arbeidsverhouding naar voren.”
De rechtbank handhaafde daarom de boete. Tegen het vonnis is nog hoger beroep mogelijk bij de Raad van State.

Reageer op dit artikel