nieuws

Bezwaarmaker afkopen mag van Vogelaar

bouwbreed

Minister Vogelaar (wonen) heeft er geen problemen mee dat woningcorporaties bewaarmakers tegen woningplannen afkopen.

De bewindsvrouw schrijft dat in antwoord op Kamervragen over een geval in Amsterdam waarbij woningcorporatie Het Oosten een bezwaarmaker tegen de Westermoskee 120.000 euro heeft betaald onder de voorwaarde dat deze zijn bezwaar introk.
Volgens Vogelaar waren de belangen voor Het Oosten te groot om te wachten tot de bezwaarprocedure was afgerond. Bovendien zou de bouw van honderd woningen bij de moskee in gevaar komen. Vogelaar schrijft dat ze liever ziet dat bezwaarprocedures inhoudelijk worden afgehandeld, maar dat ze geen mogelijkheden ziet om stappen tegen Het Oosten te ondernemen. “Ik wil niet treden in de ruimte die corporaties – binnen de wet- en regelgeving – hebben om hun doelen te realiseren.”

Precedent

Kamerleden van de PVV en de PvdA zijn bang dat het Amsterdamse geval een precedent schept en dat mensen bezwaarprocedures tegen bouwplannen beginnen om daar persoonlijk beter van te worden. Volgens Vogelaar zal het zo’n vaart niet lopen.

Reageer op dit artikel