nieuws

Andersdenkende is zeer waardevol

bouwbreed

Wil de bouwsector een toonaangevende rol spe-len in de samenleving van vandaag, dan moet de hrm’er zijn plek in-nemen in het managementteam. Human resource management is volgens Serena Scholte dé ‘missing link’ in het leiderschapspanorama van de bouw.

Een tegelspreuk: “De bouw is broodheer van accountants en juristen”. De leiders in de bouw richten zich met name op omzetcijfers en op contracten. Deze vorm van leiderschap noemen we sturen op gevolgen, niet op doel-bewuste keuzes. Het leiderschap leidt tot mislukte innovaties en hardnekkige problemen zoals een gebrek aan goed personeel. Een negatieve spiraal, waardoor de bouwsector zichzelf buiten spel zet in onze samenleving. Géén aantrekkelijk imago als werkgever, geen personeel en dus geen werk. Human resource management (hrm) is de leiderschapsdiscipline die een organisatie laat draaien om de essentie: medewerkers. Een gesprek met een p0x260 adviseur levert een typerend citaat op voor de positie van HRM: ‘P0x260 is hier aannemen en ontslaan. Is er iemand ziek, dan moet ik voor vervanging zorgen.’ Een collega p0x260’er die verder wil gaan in het uitdragen van zijn vak, stuit op weerstand in het managementteam: “wanneer ik advies geef, wordt dat meestal in de wind geslagen. Ik voel me buitengesloten”. Een hrm’er beschouwen als een operationeel persoon is achterhaald en suboptimaal. Vergelijk het met het hebben van een mobieltje met veel nuttige func-ties, maar waarvan je slechts weet hoe de belfunctie werkt. Het wordt tijd dat de leiders ontdekken wat ze in huis hebben en Hrm’ers optillen tot op strategisch niveau. Zij moeten volwaardig deelnemen in het managementteam van de onderneming. Human resource management verdient deze waardering, aangezien het menselijk kapitaal en de inzet daarvan de sleutel tot het succes is. ]
Imago
Stel we nemen een actuele doelstelling van een van de grootste bouwers in ons land: marktleider worden op het gebied van pps. Om dat te realiseren worden meer werken aangenomen waarin in pps-verband kan worden samengewerkt. Men gaat voorbij aan de vraag welke competenties noodzakelijk zijn in pps-constructies. Gevolg: de eerste projecten verlopen conflictueus en teleurstellend. De directie twijfelt aan de gekozen doelstelling van de onderneming. Een hrm’er of p0x26o adviseur kan voor oplossingen zorgen. Hij/zij legt de verbinding tussen de doelen van de onderneming en de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om deze doelstellingen te realiseren. Vervolgens wordt glashelder wat er in de organisatie aan kennis en kunde ontbreekt. Hierop volgt gerichte werving en selectie en het aanbieden van opleidingen aan het huidige personeel. Medewerkers worden aangesproken op hun talent en kunnen zichzelf beter ontwikkelen in de organisatie. Het imago van de bouwonderneming als werkgever verbetert en de sector wordt weer uitdagend en aantrekkelijk voor jong talent.

Sturing

De werkende samenleving verandert en heeft zijn weerslag op de werkgever-werknemerrelatie. Jongeren individualiseren en organiseren zich in netwerken. Werkgevers zijn niet langer aantrekkelijk vanwege jarenlange werkgarantie. Het snel uitdijende leger van zzp’ers is daar een voorbeeld van. Zij voert eigen regie over de loopbaanontwikkeling. “Ik bepaal zelf welke opleiding ik wil doen en betaal het dan ook zelf wel”. Zij gedragen zich sectorongebonden: eerst werken ze in de ict, dan in de logistiek en vervolgens in de zorg. Sectoren die aansluiten bij hun primaire, secundaire en tertiaire arbeidswensen. Hoe zorg je er als bouwsector voor om een respectabele plek in dit lijstje te krijgen?

Divers personeel vinden is lastig, personeel behouden al dan niet ingewikkelder. Zijn wij als bouwondernemer een interessante werkgever voor parttimers, voor vrouwen of voor mensen met een niet-technische achtergrond? Een uitspraak als “parttimen is in de bouw onmogelijk” getuigt van een gebrek aan inzicht in wat de mogelijkheden zijn om arbeid te organiseren. Een hrm’er kan vanuit zijn/haar vakgebied sturing geven aan het anders organiseren van werkzaamheden. Op deze manier wordt de bouwonderneming voor andersdenkenden een interessante werkgever.
Wil een bouwonderneming een dynamische hoofdrolspeler zijn in samenleving van de toekomst, geef dan gehoor de oproep: laat ze binnen, mensen met een Hr-paspoort. Zij geven richting aan het fijnzinnige samenspel tussen strategie, het imago van de onderneming en talentontwikkeling van personeel. Ook in onze sector moet Hr dus vol aan de bak.

Bijeenkomst Human Capital

BouwBeter en de Regieraad Bouw houden op 5 juni de bijeenkomst ‘Human Capital: u heeft meer in huis dan u denkt’ heeft in Spant!, Bussum. Michiel Baldal van Berenschot opent de middag met een overzicht van ontwikkelingen in professioneel werkgeversbeleid. Daarna spreekt Grethe Van Geffen, directeur van Seba Cultuurmanagement bv, over het belang van diversiteit in uw personeelsbestand.

Reageer op dit artikel