nieuws

Amerikan en verruilen suburbs voor binnensteden

bouwbreed Premium

Door het instorten van de woningmarkt, de stijgende benzineprijs en veranderende leefgewoonten verruilen Amerikanen de suburbs voor de binnenstad.

Na de tweede wereldoorlog is de Amerikaanse middenklasse massaal uit de binnensteden naar de suburbs vertrokken. Rondom de steden werden in steeds wijdere cirkels alsmaar nieuwe gordels van suburbs met nog grotere huizen en nog grotere garages gebouwd. Het wonen in suburbs was een deel van de ‘American dream’ die onder andere mogelijk werd door relatief goedkope benzine. Omdat de belastingbetalers wegtrokken, verpauperden tegelijkertijd veel Amerikaanse binnensteden.
De Amerikaanse bouwwereld wordt nu vrij abrupt geconfronteerd met een omkering van de trend. Door het instorten van de Amerikaanse huizenmarkt staan in de suburbs letterlijk miljoenen huizen leeg. Door de hoge benzineprijs is de animo om in deze suburbs te wonen aanzienlijk verminderd. Een groeiend aantal forenzen verruilt de auto voor het openbaar vervoer, maar in de meeste suburbs is domweg geen openbaar vervoer. Genoeg redenen voor veel mensen om terug te keren naar de (binnen)steden.

Gedaald

Dat mensen de buitenwijken de rug toekeren is volgens Joe Cortright van de organisatie CEO’s for Cities te zien aan de prijsontwikkeling. “Onderzoek toont aan dat de prijzen van de huizen in de suburbs die het verst van de steden liggen, het sterkst zijn gedaald. Steden met vitale buurten laten de minste daling, of soms zelfs een stijging van de prijzen zien”, aldus Cortright. Een goed voorbeeld is de stad New York waar de prijzen van woningen en appartementen gewoon zijn blijven stijgen.
De terugkeer naar de steden wordt aangewakkerd door demografische veranderingen. De babyboomers die zijn bevrijd van hun kinderen en de zogenoemde millenials (de generatie geboren tussen 1980 en 1995) willen niet langer in de familieghetto’s van suburbia wonen en kiezen voor het wonen in buurten waar winkels, bars, theaters en restaurants op loopafstand liggen.
De suburbs die nog wel nieuwe bewoners trekken zijn vooral de mixed-use buurten waar woningen, winkels, scholen en kantoren worden gebouwd rondom bestaande of nieuwe trein- of metrostations. Reconnecting America, een stichting die het gebruik van het openbaar vervoer stimuleert, zegt dat het aantal Amerikanen dat binnen een straal van een kilometer van een station woont tussen nu en 2030 zal groeien van zes naar vijftien miljoen. Veel familie die bij een station wonen volstaan met het bezit van één in plaats van twee auto’s.

Reageer op dit artikel