nieuws

Akkoord voor Future Center in Wageningen

bouwbreed

De ontwikkeling van het Future Center, een sport- en bedrijvencentrum op het terrein van stadion De Wageningse Berg, heeft van het Wageningse gemeentebestuur groen licht gekregen.

De ontwikkeling van het Future Center, een sport- en bedrijvencentrum op het terrein van stadion De Wageningse Berg, heeft van het Wageningse gemeentebestuur groen licht gekregen.
De Stichting Future Center Wageningen heeft met de gemeente overeenstemming bereikt over de plannen, na een uitgebreide risicoanalyse. Dat heeft geleid tot een erfpachtovereenkomst en een verdeling van de kosten. De gemeente betaalt mee aan de bodemsanering van het terrein en draagt jaarlijks een bedrag bij dat anders aan het onderhoud van het oude stadion zou worden besteed. De gemeenteraad moet zich volgende maand nog uitspreken over het voorstel.
Het Future Center krijgt de functie van sportopleidings- en trainingscentrum en zal plaats bieden aan bedrijvigheid op het gebied van sport, voeding en beweging. Volgens het plan, ontworpen door architect Tatjana Trzin, komt de nieuwbouw deels onder de grond en worden de oude hoofdtribune en het hoofdveld van het stadion in ere hersteld. Na de zomer start de bestemmingsplanprocedure, de stichting hoopt het project in de loop van 2009 te kunnen aanbesteden.

Reageer op dit artikel