nieuws

Akkoord in b uitenlandse bagger

bouwbreed

Baggeraars Boskalis en Van Oord hebben met de vakbonden een akkoord bereikt over het zogenoemde Buitenlandcontract.

Ferry Heijbrock
Nederlandse baggerwerknemers die in het buitenland werken krijgen er dit jaar 6,5 procent netto bij. Bovendien wordt een begin gemaakt met invoering van een structurele eindejaarsuitkering. Eind dit jaar krijgen de werknemers een half procent. Dit zijn de hoofdlijnen van een principeakkoord voor wijzigingen van het Buitenlandcontract dat nog goedgekeurd moet worden door de achterbannen.
De bonden hebben daarnaast geregeld dat er duidelijkheid komt voor de werknemers van Boskalis dat zijn vloot gaat omvlaggen naar Cyprus. Zij vreesden dat dit consequenties zou hebben voor de veiligheid en de arbeidsvoorwaarden. Nu is afgesproken dat het varen onder buitenlandse vlag geen consequenties heeft voor de arbeidsovereenkomst of de -voorwaarden.
Tijdens de eerste onderhandelingsronde hebben Boskalis en Van Oord voorgesteld om alle Nederlandse waterbouwers op zeegaand materieel onder het buitenlandcontract te laten, dus ook als ze in Nederland een klus klaren. De onderhandelaars van FNV Waterbouw en CNV Waterbouw konden hier niet over beslissen, aangezien dit een zaak van de partijen bij de cao Waterbouw. Deze cao geldt voor alle waterbouwers die in Nederland werken ongeacht het materieel waarop zij zitten.
Partijen hebben nu afgesproken dat cao-partijen gaan onderzoeken wat de consequenties zijn van het voorstel van Boskalis en Van Oord. Daarbij gaat het om vragen wat dit voor consequenties heeft voor de bedrijfstakeigen regelingen en de algemeen verbindend verklaring van de waterbouw-cao.
Een verlofreis van de werkplek naar huis mag heen en terug in principe niet meer dan twee dagen duren. Duurt die wel langer dan komt er een verlofdag bij, zo is afgesproken. In het oude contract mocht de reis drie kalenderdagen duren. Daarbij blijft de werkgever streven naar efficiënt reizen. Daarnaast is de nettovergoeding voor vakbondscontributie verhoogd van 75 naar 100 euro.

Reageer op dit artikel