nieuws

Aanpak Scheveningse boulevard eerder

bouwbreed

Het kabinet heeft 10,8 miljoen euro uit het budget van de Nota Ruimte beschikbaar gesteld om de leefkwaliteit in Scheveningen te verbeteren. Met het geld en door een slimme aanpak van de procedures denkt men sneller aan de slag te kunnen en is Scheveningen Boulevard een jaar eerder klaar.

De 10,8 miljoen euro uit de Nota Ruimte maakt het mogelijk om bij de aanpak van de ‘zwakke schakel’ Scheveningen tegelijkertijd de leefbaarheid van de omgeving te vergroten.
Zwakke schakels zijn duinen of dijken langs de kust die tot 2020 versterkt moeten worden omdat ze dan niet meer aan de veiligheidseisen voldoen. Het kabinet heeft eerder al 50 miljoen euro vrijgemaakt om de kustverdediging in Scheveningen te versterken.
Door de samenwerking tussen de gemeente Den Haag, het Hoogheemraadschap Delfland, diverse ministeries en het Centraal Planbureau konden de besluitvorming over de veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit tegelijkertijd plaatsvinden.
En door de bijdrage uit het Nota Ruimtebudget kan de oplevering van de vernieuwde boulevard een jaar eerder.
De versterking van de waterkering start in het najaar van 2009 met het aanbrengen van zand voor de kust. Dit duurt ongeveer drie maanden. Daarna start de eerste fase van de werkzaamheden van de aanleg van de dijk in de boulevard.
Voor de Nota Ruimte is tot 2014 1 miljard euro beschikbaar. Het kabinet heeft vorig jaar 23 projecten geselecteerd. Inmiddels is voor vier projecten de bijdrage uit het Nota Ruimtebudget vastgesteld. Naast de boulevard in Scheveningen zijn dat de Noordelijke IJ-oevers in Amsterdam (30 miljoen euro), de Greenports rond Aalsmeer (27,1 miljoen euro) en Klavertje 4 bij Venlo (22,9 miljoen euro).

Reageer op dit artikel