nieuws

Zwartewaterland bouwt honderden nieuwe huizen

bouwbreed

In de Overijsselse gemeente Zwartewaterland worden de komende twaalf jaar honderden nieuwe woningen gebouwd.

De meeste komen in de nieuw woonwijk Hasselt om de Weede, waar tot 2020 in totaal 1200 woningen bij komen. In Genemuiden is ruimte voor zeventig nieuwe huizen per jaar en in Zwartsluis voor 200 woningen. In het uitbreidingsgebied Tag en Binnenveld in Genemuiden worden 1080 woningen gebouwd.
Een en ander staat in het Woonplan Zwartewaterland 2008 dat onlangs door de gemeenteraad is besproken. Eind deze maand neemt zij hierover een besluit. Het plan is opgesteld in overleg met woningcorporaties, makelaars en zorginstellingen. De woningbouwproductie stagneerde de afgelopen jaren in de gemeente, vooral in Hasselt. Die wordt nu versneld ter hand genomen, ook om plaats te bieden aan een groeiend aantal senioren en om meer geschikte woningen voor starters te kunnen aanbieden. Het tekort aan goedkope starterswoningen kan deels worden opgelost door de verkoop van huurwoningen.
In Hasselt om de Weede worden ook diverse maatschappelijke voorzieningen gebouwd. Het moet een ”uniek woonlandschap” worden met veel groen en gevarieerde woonmilieus. Bijzonder is dat de oude rivierarmen van het Zwartewater deels worden hersteld en deels worden uitgebreid. De wijk krijgt een uitgebreid stelsel van fiets- en voetpaden.

Reageer op dit artikel