nieuws

‘Wij hebben niet gekozen voor een opgelapte ruïne’

bouwbreed

De trap en het sanitair moesten nog worden geplaatst. “Er zat nog zo’n drie dagen werk in. We zouden het weekend ons nieuwe huis betrekken”, vertelt Hetty Ellérie uit het Groningse Blauwestad. Maar dat ging niet door. Een 60 ton zware hei-installatie die bij een andere woning was gebruikt, viel op 9 juli op het huis van haar en haar man Tieko.

Hun gedroomde huis was af.

Al bijna een jaar is er getouwtrek over wat er moet gebeuren met de drie ton kostende woning. Verzekeraar Nationale Nederlanden van de Altenburg Groep, de eigenaar van de hei-installatie, wil de schade aan de woning herstellen. Dat willen ook Delta Lloyd Schadeverzekering en Fortis ASR, waarbij het echtpaar Ellérie respectievelijk een bouw- en opstalverzekering afsloot.
Zelf willen de Elléries volledige nieuwbouw. Zij beroepen zich op de expertise van hun Duitse aannemer en constructeur, die herstel, gezien de grote schade, onverantwoord vinden. “De woning is rijp voor de sloop”, zeggen zij. De Leeuwarder rechtbank wees in april dit jaar een onafhankelijk deskundige aan die moet uitzoeken of en hoe de woning kan worden hersteld. Dit onderzoek, dat ruim 5700 euro kost, wordt betaald door de gezamenlijke verzekeraars en wordt uitgevoerd door ingenieursbureau ABT uit Velp.
Het echtpaar Ellérie huurt nu een modelwoning in Blauwestad, die hun is aangeboden door directeur Jan Postema. “Daar zijn we erg blij mee”, zegt Hetty Ellérie. Ze is stellig: “Wij hebben niet gekozen voor een opgelapte ruïne. Stel dat we ooit willen verhuizen, dan raken we dit huis aan de straatstenen niet kwijt. Er ligt een smet op.”
De verzekeraars lieten direct door drie expertisebureaus een onderzoek instellen naar de schade, nadat de installatie op de woning was gevallen. Op grond hiervan en op grond van advies van de constructeur van de Elléries maakte adviesbureau Stoel Partners Bouwtechniek in Zwolle, inmiddels overgenomen door Grontmij, een rapport op. Een constructeur van Stoel Partners beoordeelde op 16 juli 2007 de aangerichte schade en constructieve staat van de woning. De Duitse constructeur meent dat als gevolg van de klap van het gevaarte het statisch systeem blijvend en ingrijpend is gewijzigd. De onderwapening van de verdiepingsvloer voldoet niet meer. Het hele huis moet worden gesloopt, vindt de constructeur. Maar Stoel is het hier niet mee eens, schrijft projectleider A.G. di Bortolo van Stoel in een brief aan de verzekeraar. “Naar onze mening zijn er wel degelijk mogelijkheden tot herstel zonder volledige sloop.”
Het tekort aan onderwapening in het veld kan worden gecompenseerd door tegen de onderzijde van de vloer koolstofwapening te lijmen, adviseert Stoel. “Dit is een veel toegepaste en betrouwbare methode om de vloer te versterken.”
Een andere mogelijkheid is het beschadigde deel van de vloer af te zagen en over een breedte van 500 tot 600 millimeter de wapening bloot te hakken. Zo kan de oorspronkelijke schematisering van de vloer worden hersteld.
Maar volgens Hetty Ellérie kunnen deze conclusies alleen worden getrokken na gedegen bouwkundig onderzoek. “En dat is hier nog steeds niet verricht. De heren van de expertisebureaus hebben even door het huis gelopen. Ze hebben geen steen verplaatst en er is niets gemeten. Ze hebben het ook alleen maar over de verdiepingsvloer. Maar in de keuken en op de verdieping zitten ook scheuren. Zelfs de stenen plinten zijn er door de enorme klap afgesprongen. De expertisebureaus zeggen dat dit komt door ondeugdelijk werk van de tegelzetter. Ook rondom de kunststof kozijnen zitten grote kieren.”
De drie expertisebureaus beoordeelden in opdracht van de verzekeraars dat de woning kan worden hersteld. Een van hen was Patrick Venema van expertisebureau Crawfords 0x26 Company in Drachten, die voor inboedelverzekeraar Fortis een expertise uitvoerde. Hij wil echter niet ingaan op de kwestie, zolang de juridische procedure loopt.
Het echtpaar Ellérie acht herstel onverantwoord. Omdat er een patstelling ontstond, stelden zij voor een onafhankelijk bouwtechnisch onderzoek te laten uitvoeren. Maar met het door Ellérie voorgedragen bureau ir. W.O. Wassenaar uit Haren konden de verzekeraars niet leven. Daarop werd de zaak voorgelegd aan de rechter.
Het Duitse bouwbedrijf Hinrich Wilhelms uit Lammertssehn, dat de woning heeft gebouwd, wil de woning niet herstellen, zegt Hans Wilhelms. “Want ik kan niet de garantie afgeven dat dat bouwtechnisch deugdelijk kan gebeuren. Als er binnen twee jaar iets misgaat ben ik aansprakelijk.” De betonnen verdiepingsvloer is in één keer gestort. Wilhelms sluit niet uit dat de fundering is ontwricht door de klap. “Mijn inschatting is dat het huis scheef staat. Onder de betonnen vloer liggen alle elektrische leidingen. Ook die kunnen beschadigd zijn”, meent Wilhelms.
Gert Walinga van Altenburg vindt de gang van zaken voor de Elléries schrijnend. “Het is triest te zien dat de woning er nog steeds zo bijstaat als na het ongeluk.” Bij het juridische getouwtrek is de menselijke maat zoek, stelt hij. “De verzekeringsmaatschappijen zijn toch ook veel geld kwijt aan die batterij advocaten die ze nu inzetten.” n

Reageer op dit artikel