nieuws

Venlo en Bouwend Nederland samen sneller en beter

bouwbreed

Als eerste gemeente in Nederland ondertekent Venlo zaterdag tijdens de Dag van de Bouw een convenant met de bouwbranche in Limburg. Het convenant, dat de gemeente Venlo en Bouwend Nederland gezamenlijk hebben opgesteld, heeft de titel ‘Samen sneller, samen beter’. Inmiddels wordt zelfs al gesproken over ‘het Venlo’s model’.

Als eerste gemeente in Nederland ondertekent Venlo zaterdag tijdens de Dag van de Bouw een convenant met de bouwbranche in Limburg. Het convenant, dat de gemeente Venlo en Bouwend Nederland gezamenlijk hebben opgesteld, heeft de titel ‘Samen sneller, samen beter’. Inmiddels wordt zelfs al gesproken over ‘het Venlo’s model’.
Doel van dit convenant is enerzijds het substantieel terugdringen van het aantal bouwfouten, waardoor meer kwaliteit in de bouw ontstaat. Anderzijds wordt gestreefd naar het versnellen en vereenvoudigen van de gemeentelijke procedures. Bouwend Nederland en de gemeente Venlo spreken af dat zij de samenwerking op het gebied van vergunningaanvraag, vergunningverlening, bouwen, toezicht en handhaving verbeteren.
Bouwend Nederland en de gemeente Venlo gaan in eerste instantie dit convenant aan tot 31 mei 2010. Andere gemeenten en leden van Bouwend Nederland kunnen zich bij dit convenant aansluiten. Op de website van de gemeente Venlo zal een lijst komen met alle partijen die zich aan het convenant verbinden.

Reageer op dit artikel