nieuws

Van Gelder mag Heijmans weer op koers brengen

bouwbreed

Heijmans heeft oud-Boskalis topman Rob van Gelder binnengehaald om de vastgelopen bouwer weer vlot te trekken. Na de vierde winstwaarschuwing lag het bedrijf fors onder vuur van de aandeelhouders.

<Vervolg van pagina 1
Met Van Gelder heeft Heijmans een bestuurder binnengehaald die het klappen van de zweep kent en in staat is gebleken met forse tegenwind een bedrijf in veilige haven te loodsen. Enkele jaren geleden was het bepaald niet wild in de baggermarkt. Prijzen stonden onder druk en de winstmarges waren laag.
Onder die omstandigheden heeft Van Gelder de strategie ontwikkeld om toch selectief orders aan te nemen. Hij liet zich niet verleiden tot het aannemen van grote werken tegen lage marges. Als het al om lage marges ging, dan was dat voor kortdurende werken in afwachting van betere tijden.
Die strategie, waar zijn opvolger Peter Berdowski ook voorstander van is, heeft ervoor gezorgd dat de omzet weliswaar onder druk stond, maar de marges zeer behoorlijk bleven. Het is een strategie waar ook Heijmans de vruchten van kan plukken.
Daarnaast is Van Gelder juist vanuit zijn baggerachtergrond gewend om met risicovolle projecten om te gaan. Ook iets waar Heijmans op dit moment sterk behoefte aan heeft. De oud-Boskalis-baas staat verder bekend als een bestuurder die harde ingrepen niet schuwt als die noodzakelijk zijn.
Een minpuntje is soms zijn gebrek aan tact als het gaat om overnames. Dat heeft de door hem zo gewenste overname van HBG-dochter HAM doen mislukken. Het leek er sterk op dat een volledige fusie tussen HBG en Boskalis in de maak was, maar de opmerking tegen toenmalig HBG-bestuursvoorzitter Jan Veraart dat hij diens opvolger Carel Jan Reigersman niet wilde hebben, maakte een einde aan de innige avances. Reigersman wist HBG toen onder te brengen bij het Spaanse Grupos Dragados.
Toenmalig Heijmans-topman Joop Jansen speelde daar ook nog een rol bij. Die wilde HBG wel overnemen en vervolgens de HAM direct doorverkopen aan Boskalis. Ook dat was voor Reigersman onverteerbaar. Van Gelder heeft in die tijd wel Heij­mans enigszins leren kennen.

Reageer op dit artikel