nieuws

Tirade tegen Schiphol

bouwbreed Premium

De opvallende, paginagrote adver-tenties in de Volkskrantover het wanbeleid van Schiphol vormen goed beschouwd een lange tirade tegen iedereen en alles die iets te maken heeft met het Schipholbeleid. De directie van Schiphol zelf, achtereenvolgende kabinetten, gemeente, provincie en zelfs de rechterlijke macht moeten het ontgelden. Auteur is drs. Jan Poot, oprichter van de Chipshol-groep. Zijn advertentieteksten zijn nu met de nodige achtergronden gebundeld in ‘Grondoorlog’.

De opvallende, paginagrote adver-tenties in de Volkskrantover het wanbeleid van Schiphol vormen goed beschouwd een lange tirade tegen iedereen en alles die iets te maken heeft met het Schipholbeleid. De directie van Schiphol zelf, achtereenvolgende kabinetten, gemeente, provincie en zelfs de rechterlijke macht moeten het ontgelden. Auteur is drs. Jan Poot, oprichter van de Chipshol-groep. Zijn advertentieteksten zijn nu met de nodige achtergronden gebundeld in ‘Grondoorlog’.
Jan Poot (1924) is een ondernemer die in 1960 startte met Eurowoningen, waarmee hij in tien jaar tijd 20.000 woningen realiseerde; in 1974 begon hij met de internationale Eurohome-groep en in 1986 met de Chipshol-groep. Deze ontwikkelingsmaatschappij heeft een aantal strategische grondposities (600 hectare) weten te verwerven rond de nationale luchthaven Schiphol. Met als doel stedelijke ontwikkeling. Door allerlei juridische en zakelijke conflicten met investeerders en partners bleef daar maar een kwart van over en ook dat deel is nu nog steeds onbebouwd. Dat komt door de tegenwerking van de NV Schiphol, althans daar lijkt het sterk op. Nu er eindelijk juridisch en bestuurlijk enig schot in deze zaak zit, ontstaat er een mogelijkheid tot realisatie van een bedrijvenpark. Maar – zoals ook blijkt uit een publicatie in Cobouwvan 30 juni 2007 – werd het bouwverbod voor het door Schiphol bestreden Groenenbergterrein weliswaar opgeheven en werd de Nationale Luchthaven NV gedwongen een schadeclaim van 19 miljoen euro uit te betalen, maar daarmee kon opnieuw niet gestart worden met de bouw (voorbereidingen). Opnieuw moet Chipshol immers starten met het aanvragen van bouwvergunningen. Opnieuw een tegenslag voor Jan Poot en de zijnen.
“Is er sprake van een handige speculant die uit is op schadevergoeding? Of hebben wij te maken met de handelingen van een monopolist die geen concurrentie duldt in zijn omgeving?” vroeg Adri Duivesteijn zich in 2005 af toen hij de Tweede Kamer verzocht parlementair onderzoek te laten doen rond de vele machinaties bij de ontwikkeling van Groenenberg. Die vraag is nog steeds actueel. ‘Grondoorlog’ laat een fascinerende strijd – althans voor buitenstaanders – zien die tot miljoenen kostende juridische procedures en eindeloze vertragingsacties hebben geleid. Er wordt op de man gespeeld en publiciteit en lobby spelen bij alle partijen een hoofdrol in dit conflict. Het is daarom een cynisch toeval (?) dat eind 2007 Jan Poot door het blad ‘Into Business Haarlemmermeer’ wordt bestempeld als de meest invloedrijke persoon in de Haarlemmermeer, op de voet gevolgd door Gerlach Cerfontaine, de huidige en binnenkort vertrekkende president-directeur van Schiphol. Maar veel cynischer is eigenlijk dat de regionaal-economische ontwikkeling van mainport Schiphol wordt gefrustreerd door een machtsstrijd.

Drs. J. Poot (2007):

ISBN: 978 90 6450 558 4

Reageer op dit artikel