nieuws

Senaat kritiseert Wet ruimtelijke ordening

bouwbreed

De Eerste Kamer is nog behoorlijk kritisch over de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) die per 1 juli in moet gaan. Minster Cramer had moeite de vele vragen in de Senaat te beantwoorden. De stemming over de nieuwe wet is daardoor uitgesteld naar 20 mei.

Na een urenlang debat lukte het minister Cramer niet een kritische Eerste Kamer over de streep te trekken om de nieuwe Wro te aanvaarden.
Hoewel de Senaat in meerderheid niet negatief stond tegenover de invoering van de wet, die veel verantwoordelijkheid op het gebied van de ruimtelijke ordening overhevelt naar de lagere overheden, waren de meeste partijen huiverig over de manier waarop dat zal worden uitgevoerd en of de taakafbakening tussen Rijk, provincie en gemeenten wel helder is.
D66-Senator Gerard Schouw wilde bovendien van Cramer weten waarom er in de nieuwe wet zo weinig aandacht is voor een integrale visie op de ontwikkeling van de Randstand.
Hij diende uiteindelijk een motie in waarin hij erop aandringt om het Randstad 2040 programma in de nieuwe ruimtelijke ordeningswet te verankeren. Ook drong hij aan op uitstel van invoering tot 1 januari 2009.
Ook de SP had veel kritiek op Cramer. “Het risico dat het allemaal verkeerd uitpakt, is aanwezig. De wet is zo complex dat tussen de letter en de geest veel licht zit”, aldus SP-senator Eric Smaling. Hij diende een breed gedragen motie in waarin hij het ministerie opdraagt de nieuwe wet jaarlijks te evalueren en te controleren.

Reageer op dit artikel